verkeersstudie Noordwest: geen negatieve impact op Lage Weide

In december 2019 presenteerde de gemeente drie scenario’s voor het terugbrengen van het autoverkeer in Noordwest. Verdiepend onderzoek was nodig omdat de scenario’s ongewenste neveneffecten hadden elders in de stad. Ook zijn belangenorganisaties gepolst over de scenario’s. Nu zijn de effecten van alle scenario’s beter in kaart gebracht en is een vierde scenario toegevoegd: de begrenzingsvariant. Dit scenario gaat uit van een knip in de Catharijnesingel en aanvullende maatregelen om autoverkeer te begrenzen. Dit begrenzen – het gedoseerd toelaten van verkeer – gebeurt door onder andere het afstellen van verkeerslichten. Ook stimuleert de gemeente actief het gebruik van alternatieven voor de auto.

Positief is dat met de begrenzingsvariant wordt gekozen voor de binnenstedelijke afwikkeling van het verkeer en geen nadelige consequenties heeft voor Lage Weide, Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern.

Besluitvorming Gemeenteraad

Met de maatregelen uit deze begrenzingsvariant kunnen twee van de drie plannen in Noordwest uitgevoerd worden om de leefbaarheid en doorstroming te verbeteren. Dit betreft de voorbereiding van de aanleg van de Westelijke Stadsboulevard (afronding VO) en het nieuwe Lombokplein (IPvE gaat in de inspraak). Raadsbrieven voor deze beide projecten zijn tezamen met de raadsbrief Noordwest aan de Raad gestuurd. Alleen voor de Amsterdamsestraatweg is extra onderzoek nodig naar de benodigde gerichte aanpassingen voor leefbaarheid, sociale veiligheid en economische vitaliteit die naast de verbetering van de verkeersveiligheid nodig zijn voordat hier een herinrichting kan plaatsvinden. Als eerste zullen de principekeuzes worden gemaakt (naar thema’s, zoals groenvoorziening) en locaties (zoals het aanpakken van de pleintjes). Het resultaat van deze keuzes wordt in het derde kwartaal dit jaar aan de Raad aangeboden. Aansluitend wordt het opgestelde concept IPvE voor de Amsterdamsestraatweg herzien.

Downloads: de Raadsbrief Resultaat vervolgonderzoeken verkeersstudie Noordwest en een Toelichting bij raadsbrief Verkeersstudie Noordwest.