Veilig digitaal ondernemen: cybertalkshow De Ondernemer Draait Door. Maandag 22 maart

UITNODIGING:

Wat als het toch een keer fout gaat? Op maandag 22 maart 2021 is het zover: van 19:30 tot 20:30 uur vindt de volgende editie plaats van de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’. In deze talkshow gaat het om de vraag: Wat als het toch een keer fout gaat? Hoe herken je een cyberaanval zo snel mogelijk? 

Aan de orde komen vragen als:

-Hoe herken je een cyberaanval zo snel mogelijk?

-Hoe bereid je je voor op een cyberincident om zo de schade zoveel mogelijk te beperken?

-Wat doen politie en justitie als je bij hen aanklopt om aangifte te doen?

-Wat kan je verwachten als de dader wordt gevonden?

Aanmelden:

Zorg dat je erbij bent op 22 maart. Deelname is gratis. Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vind je alle informatie en kan je je aanmelden om live mee te praten.