Utrecht selecteert twintig gebieden voor circulaire bouw

Utrecht werkt aan een grootschalige grondstoffenbank op bedrijventerrein Lage Weide. Dit moet een bijdrage gaan leveren om de circulaire ambities van de stad te gaan halen. Daarnaast heeft de gemeente twintig gebiedsontwikkelingen en projecten geselecteerd waar circulair bouwen de prioriteit krijgt.

Dit heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt in haar actieplan circulair 2020-2023. Op een centrale plek aan het Amsterdam-Rijnkanaal en nabij de snelweg A2 moeten bouwmaterialen en sloopafval worden verzameld. De opgeslagen en geregistreerde stalen balken, dakpannen, bakstenen en diverse andere materialen wachten hier om te worden hergebruikt.

Schone voertuigen

Schone voertuigen brengen de (gebruikte, maar ook nieuwe) materialen gebundeld de stad in naar de kleine en grote bouwprojecten waarvoor ze zijn bedoeld. Hierdoor hoeven er bovendien minder vrachtwagens de stad in en uit.

Utrecht is niet de eerste gemeente met een grondstoffenbank, er zijn door het land meer van dit soort initiatieven, zoals in Rotterdam. Maar de gemeente neemt wel vergaande stappen om circulair bouwen aan te jagen. Zo heeft ze ook twintig gebiedsontwikkelingen en projecten geselecteerd waar circulariteit prioriteit heeft. Deze moeten fungeren als een soort proefprojecten om van te leren. De MerwedekanaalzoneCartesiusdriehoek en de Cultuurvoorziening Berlijnplein behoren in ieder geval tot deze selectie.

Twintig locaties met vooral woningbouw

“Het is nu nog niet mogelijk om alle ongeveer zeshonderd ruimtelijke projecten volwaardig circulair te bouwen”, zei wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie) tijdens de presentatie van de plannen. “Daarom beginnen we op twintig locaties, bij deze twintig zien we de komende jaren grote kans om van circulair bouwen te leren.” Deze twintig gaan over een groot aandeel van de stedelijke woningbouw.

Meer duurzaam bouwen

Utrecht gaat ook verkennen of het mogelijk is om met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars in de regio een convenant duurzaam bouwen te sluiten. Deze overeenkomst gaat zich dan richten op energiezuinig, circulair en klimaatadaptief bouwen. Daarmee moet dan een basis worden gelegd voor een minimumniveau van circulair bouwen. Het is daarnaast de bedoeling dat het gemeentelijk bezit, zoals scholen zwembaden en wijkcentra meer circulair wordt gemaakt.

Investering

De Domstad investeert de komende periode jaarlijks ruim 500.000 euro in de plannen. Een groot deel gebruikt ze om circulaire bedrijven te trekken en om in koplopers te investeren.

 

Dit artikel is geschreven door Cobouw.