Update steunmaatregelen ondernemers 10 april 2020

Hierbij zetten we voor u op een rij welke nieuwe maatregelen de Gemeente Utrecht en andere overheden hebben getroffen en geven we updates over de eerder in werking getreden maatregelen.

Het volledige overzicht kunt u lezen in deze Brief aan Utrechtse ondernemers over Update steunmaatregelen ondernemers

Nieuwe maatregelen

Kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven voldeden vaak niet aan (alle) voorwaarden om van de eerder aangekondigde steunmaatregelen gebruik te kunnen maken. Dit signaal is ook vanuit regio Utrecht afgegeven. Wij zijn blij dat het Rijk nu heeft besloten om € 100 miljoen vrij te maken voor overbruggingskredieten voor dit type ondernemers. Als regio staan we in nauw contact met het Rijk over de regionale uitvoering hiervan. Het streven is om de regeling vanaf de vierde week van april open te stellen. De ROM’s (regionale ontwikkelingsmaatschappijen) zullen de kredieten gaan verstrekken. Met de ROM Utrecht wordt gesproken hoe zij de uitvoering ter hand kunnen nemen. De verwachting is dat deze regeling eind april toegankelijk zal zijn.

daarnaast zijn er nieuwe maatregelen m.b.t.

Afvalinzameling

Openingstijden levensmiddelenbranche en supermarkten

Leges evenementen

Updates eerder genomen maatregelen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Gemeentelijke Belastingen, heffingen en leges

Tozo

En verder

Tijdelijke corona alliantie

Meld u aan voor het ondernemerspanel