Update Collectief inkopen BHV trainingen

Het is alweer even geleden dat bedrijven op Lage Weide hebben meegewerkt aan de enquête “samen geld besparen”.
De eerste terugkoppeling is geweest op 26 september. Uit de enquête bleek, dat in eerste instantie drie diensten in aanmerking zouden kunnen komen voor gezamenlijk inkopen, namelijk groenbeheer, BHV-trainingen en Gladheidsbestrijding. Aan het eind van de bijeenkomst werd besloten om te beginnen met BHV-trainingen.

Tijdens de bijeenkomst heeft Jan Troost uitleg mogen geven over het gezamenlijk inkopen en ook een aantal ervaringen met de aanwezigen mogen delen. Hij zal ook het traject voor de gezamenlijk inkoop van BHV-trainingen opstarten en begeleiden.
We gaan dit traject in enkele praktische stappen afleggen, waarbij er steeds een natuurlijk moment is waarop kan worden besloten om te stoppen of door te gaan.

Graag willen we binnenkort een start maken, in eerste instantie met telefonische interviews met bedrijven/organisaties die interesse hebben getoond om BHV-trainingen gezamenlijk in te kopen. In dat telefoongesprek komen o.m. aan de orde:
• Wederzijds kennis maken
• Uitspreken van de wederzijdse verwachtingen
• Uitleg van het stappenplan
• Maken van werkafspraken van voor fase 1

Wilt u ook meedoen? Dat kan! Bel Jan Troost via 06-14125566 of mail info@sanddbv.nl