Uitnodiging digitale bijeenkomst ‘Utrechtse werklocaties van de toekomst’ op 9 december a.s.

Beste ondernemer,

Op woensdag 9 december a.s. om 19.30 uur organiseren MKB-Utrecht en de U16-gemeenten een digitale bijeenkomst waarin we graag met u in gesprek gaan over de toekomst van werklocaties in de regio Utrecht in 2040.

De groei van de U16-regio zorgt voor een uitdaging op het gebied van werkgelegenheid. Er zijn meer banen en meer ruimte voor bedrijven nodig om de banengroei in de pas te laten lopen met de groei van het aantal inwoners in onze regio. Adviesbureau STEC Groep heeft hierover in opdracht van de 16 regiogemeenten begin 2020 een advies uitgebracht. Dit rapport is een belangrijk ingrediënt voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en het regionale Integraal Ruimtelijk Perspectief. Het geeft antwoord op de vragen: Waar werken we straks? Hoe zien de werkgebieden van de toekomst eruit? Hoeveel ruimte is er nodig? En wat is er nodig om ons regionaal economisch profiel gericht op circulaire economie, maakindustrie, gezondheid en een digitale stad, te versterken? 

Wij nodigen u van harte uit om aan deze digitale bijeenkomst deel te nemen. Nadere informatie treft u aan in bijgaande uitnodiging

Wij hopen u op 9 december 2020 digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van MKB-Utrecht en de U16-gemeenten,

Helga Brenninkmeijer

Regiomanager provincie Utrecht