Uitnodiging deelname CIRCO Track Flexwoningen

ILW organiseert samen met de CIRCO Hub Midden Nederland een CIRCO Track met als thema circulaire flexibele woningbouw. Jullie zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen!

Download hier de flyer: 220518_CIRCO blended Track Flyer_Circulaire bouw_Flexwoningen en kijk ook op www.circonl.nl/agenda/bouw-en-renovatie-regio-midden-nederland/ voor meer informatie.

Thema Flexwoningen:

Een van de deelnemers is Building the New, zij ontwikkelen een concept voor semipermanente huurwoningen, waarbij modulair en flexibel bouwen het doel is. Hiermee wordt ingespeeld op een maatschappelijk belangrijke ontwikkeling: er is steeds vaker behoefte aan flexwoningen, bijvoorbeeld om vluchtelingenstromen tijdelijk op te vangen of omdat de locatie maar tijdelijk beschikbaar is. Het gaat dan om een bestemming voor 5/10/15 jaar. Het is een enorme kans om deze woningen modulair te bouwen, waarbij de onderdelen geprefabriceerd en demontabel zijn. Op deze manier is er niet lang werk op de bouwplaats en kunnen zij later ook gedemonteerd en verplaatst worden voor hergebruik elders. Tijdens een CIRCO Track wordt circulariteit in bedrijfsvoering en ontwerp verkend voor alle deelnemers individueel en voor de keten als geheel. Tevens kan dit concept verder ontwikkeld worden en samenwerking hierin verkend.

Deelnemers:

Doelstelling is om zo veel mogelijk ketenpartners bij elkaar te brengen in de Track en met elkaar circulair bouwen en ook gebiedsontwikkeling te verkennen.

In de CIRCO Track wordt gewerkt met een lokale keten, waarbij alle deelnemers uit de stad (Amersfoort/Utrecht) of regio komen.

Diverse partijen uit de bouwketen op Lage Weide e.o. doen al mee: een installateur, twee bouwbedrijven, een houtbouw-architect, een projectontwikkelaar en een sloopbedrijf.

Track Programma:

3x een halve dag plenaire sessies, met tussendoor Zelfwerk. Twee sessies op locatie, één online.

Download de flyer voor meer toelichting op het programma.

Data:

  • 17 juni – ochtend –fysiek 9u tot 13u (eventueel met aansluitend een lunch)
  • 30 juni – ochtend –online van 9u tot 12.30u
  • 8 juli – middag – fysiek van 13u tot 17u (met aansluitend een borrel)


Neem voor meer info contact op met CIRCO Hub Midden Nederland via CircohubmiddenNL@nmu.nl. Contactpersoon: Tim Bulters of Corina Sprangers.