Uitkomsten onderzoek vervoer over water

Geir Jacobs van de Hogeschool Utrecht heeft in opdracht van de Theo Pouw Groep onderzoek gedaan naar emissieloos transport over water. Onlangs presenteerde hij de resultaten.

Aanleiding: te druk op de weg en teveel uitstoot

Het binnenstedelijke logistieke proces van transport via de weg zou volgens veel mensen moeten veranderen naar een logistiek proces over water, omdat Utrecht aan het groeien is en er steeds meer verkeersdrukte ontstaat. Die hogere verkeersdrukte brengt ook meer CO2- uitstoot met zich mee. Utrecht wil in 2050 emissievrij zijn. Dat heeft dus ook grote impact op bedrijven op Lage Weide.

Ter indicatie: meer dan dertig procent van al het verkeer in Amsterdam is bouw gerelateerd

 

De vraag en het antwoord

Jacobs geeft in zijn adviesrapport antwoord op de vraag “Hoe kan Theo Pouw bv het binnenstedelijke transportproces van grondstoffen en andere bouwmaterialen over water in Utrecht zodanig herinrichten zodat het transport proces emissieloos wordt uitgevoerd in 2025?”.

In de onderzochte casus zijn verschillende varianten met elkaar vergeleken:

  • Elektrisch vervoer over water
  • Diesel over de weg
  • Elektrisch over de weg
  • Waterstof over de weg

Conclusie: Het verschil in kosten tussen variant 1 en de andere opties is erg hoog. Dat komt doordat er meer equipement/ voer- en vaartuigen nodig zijn voor het transporteren van hetzelfde volume. De kosten van variant 1 (+/- € 4.000,-) bedragen ten opzichte van variant 2 (+/- € 700,-) bij 240 ton goederen per dag zelfs meer dan het viervoudige.

Als je naar de uitstoot kijkt, is er natuurlijk wel een tegenovergesteld effect zichtbaar: per dag is de uitstoot bij transport over de weg 97 kilo CO2 meer dan bij elektrisch vervoer over water.

Het lijkt er dan ook op dat de meest optimale en duurzame wijze van transport voorlopig toch wordt gerealiseerd met een combinatie van langere transportlijnen (regionaal en niet binnenstedelijk) naar Lage Weide via het water en de zogenaamde ‘last mile’ elektrisch via de weg. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Meer info

Dit onderzoek is tot stand gekomen met steun van onder meer Parkmanagement Lage Weide. Neem voor meer informatie contact op met Roeland Tameling via 06-17453490 / roelandtameling@lageweide.nl.