Tijdig aangifte loonheffingen indienen blijft van essentieel belang!

De gegevensstroom in de maandelijkse loonaangiften van alle werkgevers in Nederland blijft van groot belang. Niet alleen voor het UWV ten behoeve van het correct kunnen blijven verzorgen van bijvoorbeeld uitkeringen, maar ook straks als aanknopingspunt voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.

Wij roepen u dan ook op om hieraan gehoor te geven en om tijdig uw aangifte loonheffingen te blijven indienen. Het doen van aangifte heeft geen gevolgen voor het eventueel uitstel dat u zou willen hebben voor het afdragen van de verschuldigde loonheffing.

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/verzoek-aan-werkgevers-doe-op-tijd-uw-aangifte-loonheffingen?utm_medium=email