Terugblik workshop collectief inkopen

Lage Weide voor Lage Weide

Op 26 september hebben 15 medewerkers en directeuren van bedrijven op Lage Weide met elkaar overlegd over de mogelijkheden om kosten te besparen door meer samen te werken bij de inkoop van goederen en diensten.

Jan Troost, ervaren inkoper voor collectieven, gaf een samenvatting van de uitkomsten van de ondernemers enquête.

Jan Troost

De top 5 aan diensten om collectief in te kopen:

  • Afvalinzameling
  • Gladheidsbestrijding
  • BHV
  • Gas/water
  • Groenbeheer

In de workshop is vervolgens vastgesteld, dat collectieve inkoop van BHV-trainingen nu het meest kansrijk is. Daarom worden inkopers van bedrijven op Lage Weide uitgenodigd voor een werkgroep die dit verder gezamenlijk uitwerkt met hulp van Parkmanagement Lage Weide. Als hiervoor voldoende animo is, gaan we hier concreet mee aan de slag.

Sijmen van Dommelen, parkmanager in opdracht van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, vertelde over zijn ervaringen als inspiratie voor de ondernemers in Utrecht. Zo is hij nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke afvalophaaldienst, maar ook naar de mogelijkheden om grondstoffen te hergebruiken als onderdeel van de circulaire economie. Collectief inkopen van beveiliging is -net als op Lage Weide- al jaren standaard. Ook de collectieve regeling voor korting op premies opstalverzekeringen is bijzonder succesvol. Daarnaast zijn er collectieve contracten voor BHV- en EHBO-trainingen.

In Veenendaal worden overigens twee waterstoftankstations gebouwd, een onderwerp dat ook op Lage Weide speelt.

Sijmen van Dommelen

Tips van Sijmen zijn onder meer:

  • Staar je niet blind op prijs, maar focus op kwaliteit, bij voorkeur van lokale leveranciers
  • Houd rekening met valkuilen van uitdagende inkooptrajecten: arbeidsdiensten en dergelijke, want vaak ingewikkeld
  • Maak gebruik van de kennis op het bedrijventerrein zelf
  • Kijk breder, bijvoorbeeld ook naar de inzet van LED-verlichting op de openbare weg

Daarnaast raadde Sijmen aan om de collectieve communicatie te organiseren via het platform Chainels.

Josien van Breda gaf op verzoek een toelichting op de collectieve veiligheidsaanpak op Lage Weide: dit is geregeld via U-Safe en uitvoerende beveiligingsdiensten Spyke Security en Castellum Beveiliging. Ze benadrukte dat het erg belangrijk is om ondernemers in de KVO-werkgroep te hebben, iedereen met interesse kan zich melden via irisvandenheuvel@lageweide.nl.

Sowieso ook essentieel: vul de KVO-vragenlijst in!

Bert Strijker van ECUB vulde Josien aan. ECUB is druk bezig met diverse waterstofinitiatieven en biedt al de mogelijkheid voor collectieve energie inkoop.

Overige opmerkingen, suggesties en tips: Corporate Places biedt collectieve oplossingen voor haar huurders, wellicht dat dit ook voor alle ondernemers op Lage Weide kan worden ingezet.

 

Meer info en aanmelden voor de werkgroep Inkoop BHV: mail roelandtameling@lageweide.nl, app of bel 06-17453490. Roeland Tameling staat voor u klaar!

 

 

 

 

Jan Troost