Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): vervolg op TOGS

Eind juni opent de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID- 19, in staat hun vaste lasten te betalen. Wat is nu bekend over deze subsidie?

De subsidie is voor bedrijven en verenigingen die meer dan 30% van hun omzet verloren hebben door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt bij het betalen van vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

De subsidie is geen vooraf vastgesteld bedrag, zoals bij de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De TVL is veel meer dan de TOGS toegespitst op het individuele niveau van de ondernemer. Het subsidiebedrag hangt af van uw omzetverlies en de omzet in de referentieperiode (in principe dezelfde periode in 2019).

Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend, op basis van gegevens van het CBS. De exacte berekening staat binnenkort op onze website. Het maximale subsidiebedrag van de TVL bedraagt € 50.000 voor 4 maanden, namelijk vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

De TVL richt zich op dezelfde doelgroep als de TOGS.

Klik hier om het bericht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te lezen.