STAP-budget vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Deze geldt voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Als je een opleiding wilt doen, hoef je jezelf straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wilt volgen.

Je kunt straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. En dit inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen. Het doel van het STAP-budget is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Wat verandert er?
De fiscale regeling aftrek van scholingsuitgaven verdwijnt. Deze aftrekmogelijkheid is momenteel onderdeel van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Een individueel budget vervangt de fiscale regeling. Dit is een nieuwe subsidieregeling en heet STAP-budget. Bedoeld voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat is het STAP-budget?
Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Hiermee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon.
Als je een opleiding wilt doen, hoef je jezelf straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wilt volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt hiervoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Hierdoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Voor wie is het STAP-budget?
Het STAP-budget is bedoeld voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Binnen deze groep komt iedereen in aanmerking, waarbij wel wordt gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen in die periode niet meer worden toegekend.

Het STAP-budget is beter bereikbaar voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit komt door de laagdrempeligheid van deze subsidieregeling. Er is namelijk geen of in mindere mate sprake van voorfinanciering.

Ingangsdatum nog niet bekend
De inwerkingtredingsdatum van de subsidieregeling is nog niet bekend. Het blijkt niet haalbaar om de Subsidieregeling STAP-budget per 1 januari 2020 te starten. De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is gekoppeld aan de invoering van de Subsidieregeling STAP-budget, waardoor je in ieder geval in 2020 nog gebruik kunt maken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Bron: KvK