Smeed je plan voor groen rijden

Voor 2022 rijden er 50 nieuwe waterstofbussen in de provincies Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. De Formule 1 wil over 10 jaar een ‘koolstofafdruk van 0’ halen. En maandelijks zoeken we op internet 40.500 keer op ‘elektrische auto.’ Duurzaamheid op het asfalt is hot, maar niet altijd een vrijwillige keuze meer. Kijk naar de maximumsnelheid.

Overheidsdoelen verminderen van uitstoot
Maatregelen overstap naar groen rijden
Belastingmaatregelen
Praktijkvoorbeelden van ondernemers

Welke plannen voor milieuvriendelijk rijden van de overheid raken jouw bedrijf? En zijn er kansen of belastingvoordelen? De belangrijkste feiten op een rij.

Wat is er aan de hand?
Er is teveel stikstof, fijnstof en CO2 in de lucht. Deze uitstoot komt onder andere van uitlaatgassen. De overheid wil een schonere lucht en vervuilende uitstoot terugdringen. Want te veel stikstofuitstoot zorgt voor een verstoorde biodiversiteit in Natura 2000 gebieden (bron: RIVM). CO2 warmt de aarde op (broeikaseffect) en verandert het klimaat. En te veel fijnstof, zoals roet, is een bedreiging voor onze luchtwegen en levensverwachting (bron: RIVM).

Dit zeggen de cijfers
De verkeers-en vervoersector stootte in 2017 35,5 Mton broeikasgassen uit. Dit was 18,3% procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland dat jaar. Waar de totale emissie van broeikasgassen in 2018 daalde met 2,2%, steeg de uitstoot van de sector verkeer en vervoer met 0,28% (bron: Rijksoverheid, emissieregistratie broeikasgassen).
De uitstoot van verkeer bestaat onder andere uit koolstofdioxide (CO2), stikstof (NH3) en fijnstof (PM10); goed voor respectievelijk 34,6 Mton, 137 kiloton en 9,3 kiloton in 2017 (bron: Rijksoverheid, emissieregistratie).

Uitstoot broeikasgassen in Nederland

Bron: Compendium van de Leefomgeving.

Dit is de overheid van plan
Naast noodmaatregelen voor het terugdringen van stikstof en een ‘fijnstoftaks’ voor vervuilende dieselvoertuigen, stuurt de overheid aan op elektrisch rijden en ‘groene’ biobrandstoffen. De duurzame plannen – én inmiddels ook gerechtelijke uitspraken- die op tafel liggen zijn niet van de lucht. Dit zijn de belangrijkste doelen die op ons afkomen.

Doelen voor verminderen van de gehele uitstoot van broeikasgassen:
25% minder broeikasgassen voor eind 2020 ten opzichte van 1990 (Urgenda-uitspraak. Bron: Rechtspraak.nl)
49% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder broeikasgassen in 2050 (Klimaatakkoord)

Doelen voor verminderen van de uitstoot in de transportsector:
Maximale CO2 uitstoot in de mobiliteits-en transportsector in 2030 van 25 megaton CO2; dat is 17% minder dan in 1990. (Bron: Energieakkoord voor duurzame groei)
In 2030 50% meer gezondheidswinst tov 2016. Om te voorkomen dat er jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig blijven sterven aan verontreinigde lucht. “Gemiddeld leven we 9 maanden korter door vieze lucht die we zelf veroorzaken,” stelt staatssecretaris Van Veldhoven. (Bron: Schone Lucht Akkoord)
In 2020 moet minimaal 10% van alle brandstoffen bestaan uit biobrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol of biogas. (Bron: Europese richtlijn Hernieuwbare Energie). Het merendeel van de biobrandstoffen is gemaakt van plantaardige materialen (palmolie, suikerriet of koolzaad) uit tropische landen. Het is niet de bedoeling dat de productie daar ten koste gaat van landbouwgrond voor voedselgewassen. De import van deze biobrandstoffen moet mede daarom aan eisen voldoen. Het alternatief is biobrandstoffen maken uit afval. Bijvoorbeeld uit veevoer, frituurvet of algen.

Doelen voor verminderen uitstoot auto’s
De overheid wil dat er vanaf 2030 enkel nog auto’s zonder uitstoot van de productieband rollen; streven is dat we in 2050 alleen nog schone auto’s op de Nederlandse wegen vinden. (Bron: Regeerakkoord Rutte II, ‘vertrouwen in de toekomst’)
In 2025 moet de helft van de nieuw verkochte auto’s voorzien zijn van een elektrische aandrijflijn en stekker; waarvan minimaal 30% volledig elektrisch. Voor 2020 is het streven 10% elektrische aangedreven auto’s. (Bron: Green Deals)

Maatregelen
Voor het maken van de overstap naar groen rijden, zet de overheid in op verschillende maatregelen. Van het verbeteren van de infrastructuur voor elektrische auto’s tot het ontmoedigen van het gebruik van dieselauto’s.
-Invoeren van milieuzones: vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels over milieuzones. Oudere personen-, bestel- en/of vrachtauto’s op diesel mogen in een aantal gemeentes de stadskern niet meer in. Dit is afhankelijk van de emissieklasse van je voertuig.
-Dieselauto’s krijgen tijdens de APK een roetfiltertest vanaf 2021.
-Voer je als leverancier opdrachten uit voor de overheid? Dat kan als je voldoet aan de voorwaarde dat je gebruikmaakt van schone en/of elektrische mobiele bouwmachines. Deze maatregel heeft ook effect op de stikstofuitstoot.
-Labels voor auto’s: nieuwe auto’s zijn voorzien van een energielabel; vergelijkbaar met een energielabel van je huis of koelkast. Deze geeft aan hoe zuinig deze is qua CO2-uitstoot ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
-Europees bandenlabel: op alle nieuwe banden zit een bandenlabel. Hiermee vergelijk je het brandstofverbruik en geluid.
-E10 benzine bij tankstations: vanaf 1 oktober 2019 moeten Nederlandse tankstations ook ‘groenere’ benzine E10 aanbieden. Hier is tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol aan toegevoegd wat zorgt voor minder CO2-uitstoot.
-Betere laad- en tankinfrastructuur voor duurzame brandstoffen, zoals extra snelladers en waterstof stations.
-Milieuvriendelijker goederenvervoer, zodat efficiënter vervoer mogelijk is. Bijvoorbeeld langere vrachtwagens.
-Maximumsnelheid naar beneden: op autosnelwegen geldt een maximumsnelheid van 100 km per/uur.
-20 plattelandsgemeenten maken afspraken over het gebruik van deelauto’s. Naast minder parkeerdruk zorgt het ook voor 8 tot 13% minder CO2 uitstoot (bron: Rijksoverheid). De opzet is 100.000 deelauto’s in 2021 met 700.000 gebruikers.

Belastingmaatregelen voor groene mobiliteit
Met behulp van belastingmaatregelen wil de overheid duurzame mobiliteit aanmoedigen:
-Motorrijtuigenbelasting Geen motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) voor elektrische auto’s tot 2025. In 2025 geldt een kortingspercentage van 75%; in 2026 is dit 0%. Geldt voor alle varianten van elektrisch vervoer, zoals auto’s, bestelauto’s, motoren, vrachtauto’s, rijdende winkels, bestelauto’s ingericht voor vervoer van een gehandicapt persoon, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen.
-Bpm Geen bpm (aanschafbelasting) tot 2025. Vanaf 2025 is dit € 360. Vanaf 1 juli 2020 wordt de bpm berekend met behulp van een nieuwe CO2-meetmethode (WLTP). De verwachting is dat dit geen extra kosten met zich meebrengt voor gebruikers.
-Plug-in hybrides (auto’s die zowel elektrisch als op benzine of diesel rijden). Kortingspercentage van 50% op motorrijtuigenbelasting 50% tot 2025. In 2025 is de korting 25%, in 2026 is de korting 0%.
-Bijtelling elektrische auto Hoewel de bijtelling voor elektrische auto’s lager blijft dan voor benzineauto’s, zal het percentage de komende jaren stijgen. In 2020 is de bijtelling 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000, erboven geldt 22% bijtelling. En van 2021 tot 2026 stijgt de bijtelling tot 22% van de cataloguswaarde. De belastingvoordelen gelden voor alle varianten van elektrische auto’s en plug-in hybrides.
-Bijtelling waterstofauto De bijtelling van een nieuwe en volledig met waterstof aangedreven voertuig is 4%.
-Fiets van de zaak. De regeling voor het leasen van fietsen door werknemers is per 1 januari 2020 eenvoudiger. Ook zzp’ers kunnen een beroep doen op de regeling.
-Dieselvoertuigen minder aantrekkelijk Voor oudere dieselauto’s of bestelwagens betaal je vanaf 1 januari 2020 ongeveer 15% aan fijnstoftoeslag. Het kentekenregister van de RDW geeft inzicht over de uitstoot van je voertuig(en). Daarnaast stijgt de accijns op diesel tweemaal met 1 cent per liter; op 1 januari 2021 en op 1 januari 2023.

Investeer je in milieuvriendelijke technieken en duurzaam vervoer? Denk eens aan willekeurig afschrijven (Vamil) voor belastingvoordeel. Of de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Deze ondernemers zagen hun kans schoon
Laat je niet overvallen door kabinetsbeleid of uitspraken van rechters en kijk waar de kansen voor jouw bedrijf liggen. Deze ondernemers zijn al langer bezig met milieuvriendelijker vervoer:

Elektrisch rijden
Volledig elektrisch vierwielaangedreven én gestuurd? Deze tractor kan het.
Wied-machine op zonne-energie: klimaatneutraal en liggend onkruid wieden voor landbouwers.
Deeldienst van emissieloze e-scooters voor een betere luchtkwaliteit én gemak in drukke binnensteden.

Biobrandstoffen
De zware industrie, spoorvervoer en scheepvaart zijn nog niet volledig geholpen met elektrisch rijden of waterstof. Voor deze sectoren is er de duurzame stookolie uit afvalstromen, veelal afkomstig uit de pulp- en papierindustrie en van gebruikt frituurvet.
Deze installatie hergebruikt CO2 en maakt er een grondstof van met behulp van bakpoeder.
Deze mobiele mini-fabriekjes produceren op kleine schaal waterstof op locatie bij de eindgebruiker.

Milieuvriendelijker goederenvervoer
Bulklogistiek van vloeistoffen? Deze composiet tankcontainer vermindert het brandstofverbuik met 5 tot 10%, door een lager gewicht en betere isolatie ten opzichte van traditionele stalen tankcontainers.
Luchtreiniger van voor extreme stofconcentraties, zoals grofstof, fijnstof en nanodeeltjes, waaronder virussen. Voor onder andere in fabriekshallen, de agrarische sector en distributiecentra.

Stiller rijden
Deze ondernemers buigen verkeerslawaai af en drukken zo het sterftecijfer