Sessies – Back in better Business: Vergroenen in en na de crisis

Sessies – Back in better Business: Vergroenen in en na de crisis – innovatief duurzaam / circulair als business opportunity!

Vrijdag 9 juli 11.30 – 14.00 uur

‘Grondstofprijzen exploderen, en dat kan voor veel mkb-bedrijven het einde betekenen’ een krantenkop dit voorjaar … Al in 2016 zette het Rijk als stip op de horizon een 100% circulaire economie in 2050 en in 2030 de helft minder grondstoffen importeren. Veel bedrijven zagen daar al vroeg nieuwe business in en zetten dan ook de afgelopen jaren al in op omschakeling van een lineair naar een circulair businessmodel. Slim werk maken van afvalreductie, hoogwaardig hergebruik en ‘samenwerking in de keten’. Zoals Ingenieursbureau Boot, waarom besloten zij voorjaar 2020 om de circulaire verbouwing en grondstoffenmarktplaats Insert te versnellen? Hoe hielp de samenwerking tussen ketenpartijen, sectoren én ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de regio Foodvalley? En bijvoorbeeld eerdere deelname aan de Rabo Circular Economy (ondernemen) Challenge?  Ook bedrijven met duurzaamheid als kernwaarde stonden in deze crisis voor radicale keuzen. Hoe ging Utrecht City Concepts – actief in o.a. de hotel en horeca branche – de recente uitdagingen aan? Wat brengt een focus op innovatief duurzaam ondernemen bedrijven? Sta je daarmee nú beter voorgesorteerd voor de toekomst? Doe mee aan deze sessie over Vergroenen in en na de crisis onder leiding van Michel Geluk (Rabobank Utrecht en omstreken).

Kijk voor meer informatie op backinbetterbusiness.nl/sessies/

Aanmelden kan via backinbetterbusiness.nl/registratie, de sessie ‘Vergroenen in en na de crisis – innovatief duurzaam / circulair als business opportunity!’ is van 12.20 tot 13.05 uur.