Samen de veiligheid op Lage Weide verbeteren

Donderdagmiddag 3 september kwamen verschillende ondernemers samen bij DUS. Voor een borrel, maar belangrijker nog, om te praten over de veiligheid van Lage Weide. Samen met Roeland Tameling en Josien van Breda van Parkmanagement Lage Weide werd gesproken over verschillende onderwerpen omtrent KVO, zoals vervuiling, groenvoorziening, autoinbraken, diefstal en cameratoezicht. Hieruit konden we de volgende conclusies trekken:

  • Geparkeerde vrachtwagens geven een gevoel van onveiligheid. Een goede truckparking op Lage Weide zou hiervoor de uitkomst zijn.
  • Autoinbraken en diefstal komt op sommige plekken op het bedrijventerrein meer voor dan op andere plekken. Dit hangt waarschijnlijk samen met het cameratoezicht.
  • Toezicht kan dus beter, en wel op de volgende plekken: Bij de Elektronweg richting de Gele Brug, bij de binnenbocht op de hoek van de Sterrebaan en het fietspad richting Leidsche Rijn.
  • De Slim Melden website van de gemeente Utrecht werkt over het algemeen snel, maar de nationale Buiten Beter App wordt in Utrecht niet altijd adequaat opgevolgd.

Deze inzichten zullen worden besproken in het eerstvolgende KVO-overleg met politie, brandweer, gemeente en ondernemers. En we gaan verder met concrete verbeteracties:

  • Zoeken naar betere parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s
  • Uitbreiding en verbetering cameratoezicht
  • Verdachte locaties melden bij de politie
  • Het gebruik van de Slim Melden app stimuleren