Oproep voor deelname aan mobiliteitsscan

Het project Goedopweg nodigt iedere werkgever op Lage Weide uit om gebruik te maken van de Goedopweg mobiliteitsscan.

Na het uitvoeren van deze scan zullen woon-werk ritten van je bedrijf inzichtelijk worden gemaakt via dashboards en kaartweergave. Ook geeft de scan duidelijk weer waar het verbeterpotentieel ligt voor uw organisatie.

De mobiliteitsscan toont een dynamische onderbouwing van gebiedsgewijze maatregelen en beantwoordt daarmee vragen als: ‘Welke maatregel levert de meeste impact op?’ en ‘Als de Demkabrug, fietspaden en/of OV-bereikbaarheid wordt verbeterd, wat is het potentieel aan fietsers of OV-reizigers dat hiermee beïnvloed wordt?’.

Samen met Parkmanagement Lage Weide verwerkt Goedopweg dit tot een ondersteuning aan de uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek. Hoe groot de impact van deze data is, is afhankelijk van de respons. Dus bent u ondernemer op Lage Weide? Doe dan vooral mee!