Ontwikkelingen bij Parkmanagement Lage Weide

Parkmanagement Lage Weide zet zich in om het vestigingsklimaat voor bedrijven op Lage Weide te verbeteren. Werken en leren zijn belangrijke onderwerpen. Onze aanpak is bottom-up: We inventariseren waar bedrijven behoefte aan hebben. Vervolgens starten we projecten en ontwikkelen we diensten waar wij bedrijven op Lage Weide verder mee helpen.

Vijf laatstejaarsstudenten van de HU voeren een quick-scan uit, dit is een korte vragenlijst die u per mail ontvangt. Deze vragenlijst wordt gevolgd door een aantal interviews. Met de HR-mensen uit het P&O Netwerk zal Parkmanagement de uitkomsten van de quick-scan en de interviews uitwerken tot plannen zodat u als P&O professional uw werk makkelijker en beter kunt doen. U kunt denken aan verkleinen van de kloof met het onderwijs, stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling, slim organiseren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Josien van Breda via josienvanbreda@lageweide.nl en 06 3911 6288