Onderzoek haalbaarheid MBO Campus Lage Weide door CINOP

In december 2018 is door de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en de Werkstichting Lage Weide opdracht verstrekt aan CINOP voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven op Lage Weide. Josien van Breda zat namens Lage Weide in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Ook heeft Lage Weide op 28 februari 2019 in het kader van dit onderzoek een panelsessie georganiseerd met ondernemers over de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het onderzoek is een eerste stap om kansen in beeld te brengen voor realistische scenario’s wat op de langere termijn mogelijkheden kan bieden voor daadwerkelijke huisvesting van een instelling of onderwijscampus op Lage Weide. Met een campusontwikkeling op Lage Weide wordt gedoeld op vestiging van een onderwijsorganisatie waarbij er samenwerking is met de bedrijven in de omgeving.

Adviesbureau CINOP heeft opdracht gekregen om een brede verkenning te doen naar mogelijke vormen van samenwerking tussen beroepsonderwijs en ondernemers op Lage Weide. In de periode december 2018 – juni 2019 is het onderzoek uitgevoerd. CINOP heeft op basis van een omgevingskaart en bedrijvenanalyse van Lage Weide en in gesprekken met ondernemers, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland in kaart gebracht welke perspectieven er zijn om genoemde samenwerking vorm te geven en welke stappen te zetten. Het startpunt van het onderzoek is het middelbaar beroepsonderwijs. Ondernemers gaven aan dat het belangrijk is om leerlingen nog eerder in de schoolcarrière, bijvoorbeeld op het vmbo, te enthousiasmeren voor en informeren over een opleiding in de bouw of techniek. In de eindrapportage worden handreikingen gedaan voor vormen van samenwerking variërend van een lichte variant, bijvoorbeeld in de vorm van gastcolleges, tot en met onderwijs op locatie op Lage Weide.

Uit het onderzoek blijkt dat Lage Weide, met name kansen biedt op het terrein van (circulaire) bouw en techniek, waaronder ook duurzame logistiek. CINOP adviseert een aanpak op drie lijnen:

• Positionering van Lage Weide als modern, toegankelijk en innovatief bedrijventerrein.
• Het opstarten van gezamenlijke projecten en challenges tussen scholen en bedrijven.
• Het opzetten en stimuleren van aanbod op Leven Lang Ontwikkelen en arbeidsmobiliteit.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat toegankelijkheid, bereikbaarheid en sociale veiligheid belangrijke voorwaarden voor onderwijs op Lage Weide. Het onderzoek is afgerond en begin juli zijn de beide gemeenteraden en de provinciale staten geïnformeerd over de uitkomsten en wat daarmee gedaan wordt.