Ondernemersklankbord helpt het mkb tijdelijk gratis i.v.m. corona

Ondernemersklankbord begeleidt al ruim 40 jaar ondernemers in het mkb in elke bedrijfsfase: bij de start van de onderneming, bij alle aspecten van de bedrijfsuitoefening, bij faillissementspreventie en bij de bedrijfsopvolging.

Voor een adviestraject van een halfjaar betaal je een minimumdonatie van slechts 200 euro (tijdelijk gratis i.v.m. coronavirus).

Voor meer informatie, zie www.ondernemersklankbord.nl/