Ondernemersfonds gaat door

Een deel van het budget dat Industrievereniging Lage Weide tot haar beschikking heeft is afkomstig uit Ondernemersfonds Utrecht (OfU). OfU is een in 2012 opgerichte en zelfstandige stichting van, voor en door Utrechtse ondernemers. Met dit fonds worden gezamenlijke voorzieningen daadwerkelijk gezamenlijk gefinancierd. Het doel van het OfU is het bevorderen van de economische vitaliteit in Utrecht. Onlangs werd bekend gemaakt dat het Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd wordt gecontinueerd.

Ondernemers en/of eigenaren en gebruikers van niet-woningen in de gemeente Utrecht brengen het geld van het fonds zelf op. Dit gebeurt via een opslag op de ozb niet-woningen van 11.1%. OfU ontvangt deze opslag in de vorm van een subsidie en beheert dit geld. Aan de subsidie zijn doelstellingen en verplichtingen verbonden. De gehele subsidiebeschikking 2018 is te vinden op de website: www.ondernemersfondsutrecht/jaarverslag

Het geld is naar rato verdeeld over 71 verschillende trekkingsgebieden. Gebiedsgewijs bepalen samenwerkende ondernemers waaraan zij hun budget besteden. De term ‘ondernemer’ is bij OfU een breed begrip. Iedereen die ozb niet-woningen betaalt kan zich van zijn of haar ondernemende kant laten zien en aan de slag gaan met het OfU.

17-04-2018: OfU-bijeenkomst: Duurzaamheid en de kracht van het collectief: Utrecht
Foto van de bijeenkomst die OfU in samenwerking met EnergieCollectief organiseert in de showroom van Rosier van |Den Bosch, Bedrijfswagens B.V aan de reactorweg 27 te Utrecht
Foto: Gertjan Kooij