NOW 2.0. inspanningsverplichting scholing: “NL leert door”

Werkgevers met een NOW 2.0-regeling zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Deze werkgevers leggen hierover bij hun aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring  af. Het kabinet wil werkgevers en werknemers helpen om hun scholing te organiseren. Hiervoor introduceert het kabinet de regeling “NL leert door”.

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen uit het tweede noodpakket. Dit tweede noodpakket, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd is het belangrijk, dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. 

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door?

De regeling NL “leert door” biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te volgen. Werkgevers stimuleren hun werknemers van deze regeling gebruik te maken en gaan actief het gesprek over leren en ontwikkelen met hun werknemers aan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling “NL werkt door” op dit moment nog uit. 

Kijk ook op: www.hoewerktnederland.nl