Lage Weide van nul tot nu

Bedrijventerrein Lage Weide is een van de oudste en grootste bedrijventerreinen van Nederland. Maar het begon ooit letterlijk als weidegrond bij de stad Utrecht.
Ga mee in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van Lage Weide!

Middeleeuwen: buiten de stadsmuren

Ten noordwesten van de middeleeuwse ommuurde stad Utrecht lag een stadsweide. Dit gebied (het heette toen nog Trechter Weide), was in de vroege eeuwen eigendom van de stedelingen. Slechts het vee stond in deze weide die net buiten de stadsmuren lagen. Rond 1315 is de stadsweide opgedeeld in kavels, die omstreeks 1433 openbaar werden geveild wegens grote tekorten waarmee de stad te kampen had.

Het grondgebied van de stadsweide bestond uit twee delen: de toen veel grotere Lage Weide aan de noordzijde en zuidelijk de Hoge Weide. De grens tussen deze twee buitengerechten werd gevormd door de Vleutense Wetering/ Vleutenseweg. De Hoge Weide bevond zich op een stroomrug van de rivier de Rijn die hier voorheen liep, daarentegen bestond de Lage Weide uit veengrond met daarover een laag komklei. In de Lage en Hoge Weide verrezen vanaf omstreeks 1433 particuliere boerderijen.

19e eeuw: kanaal gegraven

Gaandeweg verloor de Lage Weide meer en meer haar landelijke karakter tot op het punt dat ze vandaag de dag (vrijwel) geheel bebouwd of anderszins is omgevormd. In dit proces werd in de 19e eeuw het Merwedekanaal, het latere Amsterdam-Rijnkanaal, aangelegd. Dat was de start van een verhuizing van allerlei havenactiviteiten van het centrum van Utrecht naar het gebied.

20e eeuw en daarna: volwassen bedrijventerrein

Ten oosten van het kanaal werd in het begin van de 20e eeuw een industrieterrein aangelegd waar zich voornamelijk bedrijven in de zwaarmetaal vestigden. Werkspoor en de Demka waren daar de grootste van. Na 1945 ontwikkelde de gemeente Utrecht ten westen van het kanaal een bedrijventerrein met een aantal insteekhavens. Door het nabije verkeersknooppunt Oudenrijn, de aanwezigheid van spoorlijnen en een waterweg was het bedrijventerrein vanaf het begin een succes. In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw is het gebied vrijwel volgebouwd. In eerste instantie werd er klassieke industrie gevestigd, daarna hebben zich hiernaast veel distributiebedrijven gevestigd.

12 juni 1967: ontploffing

In 1967 ontplofte in een haven een munitieschip. Op 12 juni werden er duizenden kilo’s afgekeurde munitie op een schip van Defensie geladen. Er brak plotseling een brand uit en de hele boel explodeerde. Twee mensen kwamen om en meer dan honderd mensen raakten gewond. In een straal van een kleine kilometer raakten gebouwen beschadigd.

De haven van Lage Weide is sinds het einde van 2012 helemaal opgeknapt: het water is dieper gemaakt en de kades zijn helemaal vernieuwd.

Nu en in de toekomst: bijdragen aan gezond stedelijk leven

Lage Weide is inmiddels netto 308 hectare groot en biedt werkgelegenheid aan circa 18.000 mensen. Deze mensen werken bij meer dan 900 bedrijven gevestigd: distributiecentra, bouwbedrijven, transportbedrijven, nutsbedrijven, sloopafvalverwerkingsbedrijven, bedrijvenverzamelgebouwen, ICT, het UW-bedrijf en steeds meer innovatieve start-ups met een focus op energietransitie en duurzaamheid. Het terrein is nog steeds uniek vanwege de ligging centraal in Nederland met een directe aansluiting op de A2 en een directe aansluiting op water en spoor. Daarnaast biedt de aanwezigheid van een binnenhaven met een rail- en een containerterminal extra mogelijkheden voor multimodaal en emissievrij goederenvervoer. Die mogelijkheden worden steeds beter benut.

Sinds 2007 wordt flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het terrein. Dit heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, veiligheid, functionaliteit en uitstraling. Er is een parkmanagement organisatie opgericht door de ILW (Industrievereniging Lage Weide) en met vereende krachten werken de ondernemers aan slimme oplossingen voor de uitdagingen waar de regio Utrecht voor staat om gezond en vitaal te blijven. Economisch, ecologisch en sociaal.

Bronnen:

nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Weide