Koolmees doet toezeggingen, maar onderzoekt ook nog veel

In de Kamerbrief van minister Koolmees van 22 april gaat deze in op knelpunten van en oplossingen voor een aantal regelingen zoals de NOW. Hieronder leest u in het kort wat deze zijn. U kunt ook de brief volledig lezen.

1) Toepassing van de NOW bij concerns: voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen (met een eigen rechtspersoonlijkheid) subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden wel extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen. In de praktijk bleek dat op concernniveau vaak geen 20% omzetverlies werd geleden, maar dat een individuele werkmaatschappij wel 100% omzetverlies kon lijden. Concerns met personeels b.v.’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. De gedetailleerde uitwerking van de regeling wordt naar verwachting volgende week bekend gemaakt.

2) Een aanvullend vangnet voor flexwerkers: Het kabinet verkent de mogelijkheden voor (uitvoering van) een vangnet voor flexwerkers.

3) Seizoenswerk: Het adresseren van seizoenswerk vraagt om maatwerk en een aparte regeling. Het komen tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening, is een complexe uitdaging, zo stelt Koolmees. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing.

4) Overwerk en premiedifferentiatie: De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Deze 30% verhoging vloeide voort uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

minister Koolmees

 

minister Koolmees