Investeringen via het Ondernemersfonds in 2021

U draagt via de OZB automatisch bij aan het Ondernemersfonds Utrecht, zoals u ook kunt lezen op www.ondernemersfondsutrecht.nl. Een groot deel van die investering komt terug op Lage Weide door de inzet van parkmanagement op ons bedrijventerrein, collectieve camerabewaking en andere activiteiten. We vinden het belangrijk om u te vertellen over de resultaten van het afgelopen jaar en over de initiatieven die we in 2021 oppakken. Daarom hebben we bijgevoegde factsheet opgesteld.  

Wilt u meebepalen waar ons gezamenlijke budget in de toekomst naartoe gaat? Word dan lid van de ILW! Als u zich nu aanmeldt, bent u op tijd om met stemrecht deel te nemen aan onze Algemene Leden Vergadering in juni. Stuur een mailtje naar info@lageweide.nl of kijk op lageweide.nl/over-ons/ voor meer info.