interview met Klaas Verschuure

Onlangs is de begroting van de Gemeente Utrecht vastgesteld. Met hierin goede voornemens voor en mooie woorden over ons bedrijventerrein, Lage Weide. Voldoende aanleiding voor een gesprek met wethouder Verschuure. Zes vragen en zijn antwoorden hierop:

1. U bent van plan om bedrijventerrein Lage Weide de komende jaren te ondersteunen. Waarom vindt u dat zo belangrijk?

Lage Weide biedt werk aan 17.000 mensen, waarbij een groot deel van de banen MBO-niveau vraagt. Utrecht biedt verder veel werkgelegenheid waarvoor hbo of wo gevraagd wordt, waarmee Lage Weide een belangrijke factor is die zorgt voor een breed aanbod aan banen. De stad heeft op Lage Weide een breed aanbod aan bedrijven, van logistiek en ict tot productiebedrijven en bouwbedrijven. Op Lage Weide zijn bovendien mogelijkheden om meer werkgelegenheid te creëren, onder meer richting station Leidsche Rijn.

2. Niet iedereen denkt bij ‘gezond stedelijk leven’ meteen aan Lage Weide. U wel? Hoezo?

Wat bij uitstek op Lage Weide speelt is het verduurzamen van vervoer. Vrachtvervoer, distributie en bevoorrading vormen een groot deel van het verkeer. Daarom stimuleren we de komst van logistieke hubs, waar de vrachtwagens hun spullen leveren en waarvandaan bouwbedrijven de lading vervolgens in kleinere hoeveelheden naar locaties in de stad brengen. Ook zoeken we samen met bedrijven naar mogelijkheden om vervoer zoveel mogelijk te bundelen en voorrang te geven aan schoon vervoer, bijvoorbeeld elektrisch. Ook komt er een waterstofstation en komen er veel circulaire bedrijven.

Gezond stedelijk leven betekent ook het bieden van kansen om iedereen aan een passende baan te helpen. We investeren fors in het mbo en goede aansluiting van de opleiding op het bedrijfsleven.

3. U vindt het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar worden gebracht. Welke concrete kansen ziet u op Lage Weide?

Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen werken we aan passend werk voor iedereen. Een passende baan is belangrijk voor ieders gezondheid en welbevinden. We richten ons hierbij op vier sectoren waar de meeste kansen liggen: bouw/energietransitie, ict/digitale vaardigheden, gezondheid en onderwijs. Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat er voldoende leraren, verzorgenden, installateurs en ict’ers in Utrecht werken en wonen.

Voorbeeld hiervan is dat de opleiding bouw en engineering van MBO Utrecht sinds september voor een periode van twee jaar op Lage Weide is gevestigd. Dit biedt mooie kansen om de samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan op het gebied van stages en leerwerkbanen. De studenten krijgen een kijkje in de keuken van de bedrijven. Dat is belangrijk om hen nog enthousiaster te maken voor een baan in de bouw en techniek.

Utrecht wil de binding van bedrijven aan de stad stimuleren en Utrechtse innovatie, ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio aan elkaar koppelen. Wat op het Utrecht Science Park wordt ontwikkeld, kan getest en geproduceerd worden op Lage Weide.

4. Voor (potentiële) werknemers die u ook in de begroting specifiek noemt, zoals mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, is hun woon-werk verkeer een belangrijke factor. Hoe wilt u de mobiliteit richting en op Lage Weide voor hen verbeteren?

De gemeente blijft zich inzetten om Lage Weide per fiets en OV beter bereikbaar te maken. Dat gebeurt komende jaren door te investeren in betere fietsverbindingen naar Lage Weide. We hebben onlangs een lijst gepubliceerd met gewenste nieuwe of te verbeteren verbindingen in de hele stad. Rond Lage Weide staat onder meer verbetering van de Demkabrug op deze lijst, maar ook een eventueel nieuwe Anton Geesinkbrug ter hoogte van de sportvelden van Elinkwijk wordt onderzocht. Volgend jaar bekijken we of en wanneer we hiermee aan de slag kunnen. Verder zijn we in gesprek met NS en het ministerie over verbeteringen van station Leidsche Rijn Centrum en Maarssen, waarvandaan Lage Weide per fiets en bus snel bereikbaar is. We hopen dat deze stations beter verbonden worden met de rest van de regio en dat in de toekomst wellicht ook intercity’s gaan stoppen in Leidsche Rijn. Ook maken we ons bij de provincie hard voor goede bereikbaarheid van Lage Weide per bus.

5. Ziet u nog andere kansen om (samen) het vestigingsklimaat op Lage Weide te versterken?

De komende jaren blijven we inzetten op de samenwerking met onderwijs, het verduurzamen van goederenstromen en het optimaliseren van de bereikbaarheid. We werken aan de Regionale Strategie Utrecht waarin we ook kijken hoe we Lage Weide kunnen versterken en het aantal arbeidsplaatsen kunnen verhogen. Het Parkmanagement Lage Weide is naast de Industrievereniging Lage Weide een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente. Ik hoop dat we ook de komende jaren de goede samenwerking kunnen voortzetten. Intensief samenwerken en elkaar informeren over kansen en risico’s is hiervoor een belangrijk fundament.

6. Welke vraag hebben we niet gesteld, maar zou u wel graag willen beantwoorden?

Ik nodig bedrijven en onderwijs uit om met ons mee te investeren in werknemers van de toekomst. Met het Fonds Mismatch dagen wij onderwijs en bedrijfsleven uit om met concrete initiatieven te komen om te investeren in onderlinge samenwerking en de werkgelegenheid van de toekomst. We willen als gemeente de bedrijven en het onderwijs graag ondersteunen in een betere samenwerking om daarmee te zorgen dat opleidingen en werkgelegenheid bij elkaar aansluiten. Voor bedrijven is het belangrijk dat ze nu, en ook over twintig jaar, de juiste mensen met de juiste kennis en expertise kunnen binnenhalen.

We roepen de bedrijven in Lage Weide op om hun werknemers te stimuleren om vaker met fiets en openbaar vervoer naar het werk te gaan. Dat vermindert de files in Lage Weide, waardoor het noodzakelijke goederenvervoer sneller kan doorrijden. Voor de werknemer zelf is het gezond om dagelijks te fietsen of te lopen naar een halte. En als veel meer mensen de bus en trein gebruiken, zullen deze ook vaker gaan rijden.