Innoveren? De overheid subsidieert je

Ontwikkel je nieuwe innovatieve producten of ben je bezig met procesinnovatie in jouw bedrijf? De overheid stimuleert met een aantal fiscale regelingen vernieuwing in het mkb. Hierdoor betaal je minder belasting.
De overheid subsidieert innovatie met regelingen voor research & development, innovatieve producten, procesinnovatie, energie- en mileu-investeringen. Bekijk waarvoor jouw bedrijf in aanmerking komt.

Lagere R&D-kosten met de WBSO

Besteden jij en jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je de loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Voor medewerkers die zich bezighouden met innovatie kun je via de WBSO een vermindering van de loonbelasting aanvragen. Voorwaarde is wel dat het om technisch nieuwe ontwikkelingen voor je bedrijf gaat. Dat moet je vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij akkoord ontvang je een S&O-verklaring. Lees de aanvullende informatie over de WBSO. Gebruik ook de handige regelhulp. Dan weet je of je WBSO kunt aanvragen en welk voordeel het jou kan opleveren.

Lagere winstbelasting met de innovatiebox

Breng je nieuwe innovatieve producten op de markt op basis van eigen R&D? Dan kun je in bepaalde gevallen gebruik maken van de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Vanaf 2018 geldt hiervoor een effectief belastingtarief van 7% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit.
Wil je gebruikmaken van de innovatiebox? Dan heb je een S&O-verklaring nodig en in sommige gevallen ook een octrooi. Deze regeling is alleen interessant voor vennootschapsbelastingplichtige bedrijven zoals bv’s. Op de website van de Belastingdienst lees je hoe het werkt en welk voordeel de innovatiebox jou kan opleveren.

Procesinnovatie

Wil je processen in je bedrijf vernieuwen of verbeteren door de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan zijn naast de WBSO-regeling, de volgende regelingen misschien interessant voor jou.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je via de EIA-regeling een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Via de energielijst check je of jouw investering hier recht op geeft.

Milieu-investeringen

Je hebt soms voordeel als je investeringen doet om schade aan het milieu te beperken. Investeringen die op de Milieulijst staan, leveren een extra aftrekpost op Mileu-investeringsaftrek (MIA) of kun je versneld afschrijven (Willekeurige afschrijving mileu-investeringen (Vamil)). Hierdoor gaat jouw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting omlaag. De MIA/Vamil-regeling geldt voor onder andere milieumaatregelen in de industrie, landbouw- en transportsector.

Met behulp van een speciale zoekfunctie check je eenvoudig welke energiezuinige en milieuvriendelijke technieken fiscaal voordeel opleveren.

WBSO bij procesinnovatie

De WBSO-regeling (zie hierboven) kan ook de kosten bij procesinnovatie verlagen. In de publicatie ‘Procesinnovatie – Belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers’ vind je een aantal aansprekende voorbeelden van procesinnovaties die met steun van de WBSO tot stand kwamen.

 
Wil je meer weten over subsidies en regelingen? Bekijk de mogelijkheden.
 
Dit is een artikel van de Kamer van Koophandel.