Innovatief Leren en Werken op Lage Weide

In het vierde kwartaal van 2019 gaan we in samenwerking met HU een quickscan houden bij de bedrijven op Lage Weide over werk, onderwijs en kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ongeveer 1000 bedrijven op Lage Weide bieden aan ruim 18.000 mensen werk. Lage Weide is daarmee de grootste MBO-werkgever van de provincie Utrecht. Er is vooral veel werk te vinden in de bouw, logistiek, techniek en zakelijke dienstverlening. Het gebied loopt voorop als het gaat om multimodale emissievrije hubs en duurzaamheid. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord: toekomstgericht ontwikkelen en innoveren, werk van waarde en een leven lang ontwikkelen. Lage Weide is van groot economisch belang voor de regio en is de schone motor van Utrecht, die gezond stedelijk leven mogelijk maakt.

In het kunnen vinden van passende medewerkers voor de bedrijven op Lage Weide is een brug nodig tussen vraag en aanbod. Een plek waar vraag een aanbod bij elkaar komt en waar snel en helder besproken kan worden wat nodig is om kandidaat en werkgever aan elkaar te koppelen. Vaak is dat scholing of werkervaring of een het vinden van de juiste weg in het woud van regels. De bedrijven op Lage Weide hebben werk voor goede vakkrachten en zijn altijd op zoek naar goed opgeleide en goed gemotiveerde mensen. Daarom slaan bedrijven en onderwijs de handen ineen. Lage Weide staat voor Innovatief Leren en Werken. Wij staan voor lerend werken en werkend leren in een inclusieve arbeidsmarkt. Dat zijn niet zomaar woorden; we willen mensen een kans geven en als dat betekent dat daarbij begeleiding nodig is, bieden we die aan werkgever en medewerker. We zien dat de grote verscheidenheid aan bedrijven op Lage Weide alle mogelijkheden biedt om voor diversiteit en inclusiviteit zodat meer mensen aan het werk kunnen op Lage Weide.

De intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, werkgeverservicepunt en UW Bedrijf biedt vele kansen voor werkgevers en werkenden. Werkgevers hebben op voldoende aanwas van goed en gemotiveerd personeel en hebben direct invloed op onderwijs. Voor werkenden biedt Innovatief Leren en Werken werkzekerheid, uitdaging en loopbaanontwikkeling. Door de cirkel leren-werken op gang te brengen, zijn werkgevers bovendien gegarandeerd van continuïteit voor de eigen bedrijfsvoering en zijn werknemers te behouden voor Lage Weide als geheel.