Informatie over het opstellen van een thuiswerkprotocol of overeenkomst

Op 29 oktober verzorgde Vincent Liemburg van werksessie van Van Gelderen Ar­beids­recht­ad­vo­ca­ten een werksessie over het opstellen van een thuiswerkprotocol of overeenkomst

Het ad­vo­ca­ten­kan­toor heeft een model opgesteld voor het thuis­werk­pro­to­col én de thuis­werk­over­een­komst. In de werk­ses­sie legde Vincent uit hoe je dit model juridisch juist naar eigen behoefte aan kan passen.

Er kwamen vragen aan de orde als:

  • Wat moet ik minimaal regelen nu mijn mensen langer thuis­wer­ken?
  • Zijn er ver­schil­len tussen verplicht en vrij­wil­lig thuis­wer­ken?
  • Moet ik dit vast­leg­gen in een protocol of thuis­werk­over­een­komst?
  • Wat is het verschil tussen beide?
  • Hoe ziet een goed protocol eruit? Wat moet er minimaal in? Wat zijn extra’s?
  • Moet ik de OR of per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging hierbij betrekken?

 

De modellen en de aantekeningen van Vincent zijn beschikbaar voor ILW-leden en kun je aanvragen via info@lageweide.nl