eHerkenning Veelgestelde vragen

15-10-2019- Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning niveau 3 nodig hebben om zich online te identificeren bij de overheid. Zo kan vanaf 1 november aanstaande alleen nog met eHerkenning worden ingelogd bij het UWV.

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven. Het is een digitale sleutel waarmee ondernemers vertrouwd hun zaken kunnen afhandelen met de overheid en andere publieke organisaties. Op één manier, met één inlogmiddel voor alle overheden.

Met hun eHerkenningsmiddel kunnen ondernemers inmiddels al inloggen bij ruim 400 organisaties, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en private organisaties zoals BKR, pensioenfondsen en verzekeraars.

Waarom eHerkenning?
Overheidsinstanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november aanstaande bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers zwanger, ziek of beter te melden of een ontslagvergunning aan te vragen. Per 1 februari moeten ondernemers hun loonheffing aangeven met eHerkenning, in mei de Vpb en in de zomer van 2020 de btw. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan

Er zijn meerdere niveaus van veiligheid binnen eHerkenning. Ondernemers die al gebruikmaken van eHerkenning op niveau 1 of 2, wordt geadviseerd te upgraden naar EH3. Dat is het niveau dat nodig is bij bijvoorbeeld het UWV.

Wat zijn de voordelen van eHerkenning?
Met eHerkenning kunnen ondernemersveilig online zaken regelen met de overheid. Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt.

Medewerkers kunnen worden gemachtigd om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit voorkomt fouten en fraude. Een bedrijf kan ook zijn intermediair machtigen.

De door de overheid erkende eHerkenning-leveranciers kunnen diverse typen inlogmiddelen aanbieden, zodat u zelf kunt bepalen hoe u inlogt, bijvoorbeeld met een extra controle via SMS of met een token of app.

Wat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van de verplichte eHerkenning?
VNO-NCW en MKB-Nederland begrijpen dat hoogwaardige identificatie en authenticatie (‘is deze persoon wie hij zegt te zijn en mag hij deze handeling ook uitvoeren?’) in een snel digitaliserende wereld een cruciale voorwaarde is om veilig, vertrouwd en privacycompliant zaken te kunnen blijven doen. En dat eHerkenning zelfs een katalysator kan zijn voor een betere dienstverlening van de overheid aan ondernemers. Dat daarvoor een investering nodig is, is plausibel.

Het uitgeven van middelen via het ‘stelsel eHerkenning’ moet dan echter wel leiden tot een sterk concurrerende markt waar ondernemers daadwerkelijk wat te kiezen hebben qua prijs, veiligheidsniveaus, aanvullende diensten en gebruiksgemak. Bovendien moeten ondernemers zo snel mogelijk met dit middel bij álle overheden hun zaken kunnen regelen.

Om ondernemers voor te lichten over eHerkenning starten VNO-NCW en MKB-Nederland binnenkort een campagne in samenwerking met brancheorganisaties. U leest hier hoe u hieraan als branche deel kunt nemen.

Wat zijn belangrijke data waarop ik eHerkenning nodig heb?
Vanaf 1 november zullen ondernemers bij het UWV alleen nog met eHerkenning kunnen inloggen om bijvoorbeeld hun werknemer ziek of beter te melden of een ontslagvergunning aan te vragen
Per 1 februari 2020 wordt verwacht dat de aangifte loonheffing overgaat
Per eind mei 2020 wordt verwacht dat de aangifte Vpb overgaat
Rond de zomer 2020 wordt verwacht dat de aangifte btw overgaat.

Hoe kan ik eHerkenning aanvragen of upgraden?

Ondernemers
Ondernemers die nog geen eHerkenning hebben, kunnen deze online aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Zie www.eherkenning.nl. Deze leveranciers voldoen aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondernemers die al een eHerkenningsmiddel hebben op een lager niveau, kunnen deze via hun leverancier upgraden.

Intermediairs
Intermediairs zoals accountants, salarisbureaus enz. die namens hun klanten online zaken doen met (overheids)organisaties moeten gemachtigd worden door hun klant om online diensten te regelen met eHerkenning. Zo is de intermediair bevoegd om namens het bedrijf te handelen. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Kijk hier voor meer informatie.

Eherkenning