Eerste certificaten worden 14 november overhandigd

Zoals u weet, vindt op 14 november a.s. de KVO ondernemersbijeenkomst plaats met o.a. sprekers over ondermijning.

Tijdens dit evenement zal het KVO-B certificaat overhandigd worden aan de aanwezigen die gevestigd zijn op Lage Weide. Zorg dat u hierbij aanwezig bent, dan ontvangt u als één van de eersten uw exemplaar van het certificaat, dat u bij uw verzekeraar aan kan bieden. Enkele verzekeraars hebben de afgelopen maanden al aangedrongen op een exemplaar, omdat het vorige verlopen zou zijn. MKB Nederland heeft ons te kennen gegeven dat het huidige certificaat tot eind 2019 als geldend beschouwd wordt.

Meer info en direct aanmelden: www.kvolageweide.nl