De Conjunctuurenquete Nederland

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)
De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Download Conjunctuurenquête – Derde kwartaal (2019)
PDF 5,7 MB

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2019

Het ondernemersvertrouwen neemt af van 12,0 naar 10,6 in het derde kwartaal van 2019. In de sectoren informatie en communicatie (25,0), bouwnijverheid (20,6) en zakelijke dienstverlening (15,3) is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld hoog. Ondernemers in de industrie (3,9), verhuur en handel van onroerend goed (1,5) en in de autobranche (-12,7) zijn juist negatiever gestemd dan gemiddeld.

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2019

Per saldo verwacht 11,8 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het derde kwartaal vergeleken met een jaar eerder. Ook zijn de verwachtingen voor tariefsverhoging (8,9%), investeringen (7,5%), omzet (6,8%) en export (4,4%) per saldo positief.

 

Conjunctuurenquête - Derde kwartaal 2019

Bijna een kwart van de ondernemers ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Onvoldoende vraag (9,7%), financiële beperkingen (5,5%), belemmeringen bij productiemiddelen (3,7%), weersomstandigheden (5,1%) en overig (6,4%) vormen de overige belemmeringen. 44,7 procent van de ondernemers ervaart geen belemmering.
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal 2019 verschijnen op 14 november 2019. De gegevens voor de komende publicatie worden verzameld in de maand oktober.

Bron: KvK