Corona update 13 maart

Vanwege het Corona virus heeft de landelijke overheid een aantal maatregelen genomen om

  1. Verdere verspreiding in te dammen
  2. Schadelijke gevolgen voor ondernemers te beperken

 

Op 12 maart 2020 zijn onder meer de volgende concrete maatregelen aangekondigd:

 

A – Verdere verspreiding indammen

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

B – Schadelijke gevolgen voor ondernemers beperken

  • Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen om garant te staan voor leningen. De maatregel zal volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken binnen twee weken van kracht zijn. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt via overheid.nl.
  • Werkgevers hebben de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. Daarmee kunnen bedrijven hun personeel tijdelijk minder uren laten werken. Als bedrijven zeker twee weken lang minstens 20 procent minder werk hebben, mogen ze werknemers minder inzetten en dan ook minder betalen. De overheid betaalt een uitkering om de niet-gewerkte uren te compenseren. Dat mag maximaal 24 weken lang. Werktijdverkorting is bedoeld voor uitzonderlijke moeilijkheden die niet onder het gewone ondernemersrisico vallen. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de UAW. Zie www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.
  • Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

 

Kijk voor de meest actuele informatie op deze sites:

 

Contact

Landelijke crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket.

Lage Weide

De medewerkers van Parkmanagement Lage Weide helpen u ook graag verder. Josien van Breda is rechtstreeks bereikbaar via josienvanbreda@lageweide.nl en 06-39116288.