Constructieve meeting vastgoedeigenaren Lage Weide

Op donderdag 6 april 2021 stond de toekomst van ons bedrijventerrein centraal tijdens een online meeting, exclusief voor vastgoedeigenaren op Lage Weide. Want wat is Lage Weide in 2040: een Logistieke of andere Hotspot? Niets staat vast, maar het is belangrijk om ons hierop voor te bereiden en onze stem te laten horen bij besluitvorming hierover. Lage Weide is dankzij haar ligging en het multimodale karakter namelijk dé ideale plek voor een Logistieke Hotspot en van daaruit voor stadsdistributie naar het centrum. Om dit te blijven en wellicht uit te bouwen was de online meeting een goede aanleiding voor het ontwikkelen van een visie, rekening houdend met belangrijke ontwikkelingen voor de nabije en verdere toekomst.  

Dat het onderwerp actueel is, onderstreepte de nieuwe directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage WeideMariëlle Wieman, gelijk tijdens de inleiding van de online meeting. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) die in januari is gepubliceerd, heeft direct gevolgen voor Lage Weide. Met een samenvatting van de reactie van Parkmanagement Lage Weide gaf Wieman aan vooral grote zorgen te hebben over de beperkte ruimte voor het bedrijfsleven in de plannen. 

Met de daaropvolgende presentatie van Daan van Haarlem, Project- & Eventmanager bij Parkmanagement Lage Weide, kwam antwoord op de vraag hoe anderen kijken naar ons bedrijventerrein en naar de toekomst. In de presentatie werden de uitkomsten van de inventarisatie van bestaande visies en gesignaleerde trends besproken, die uit onderzoek, uitgevoerd door Van Haarlem, naar voren zijn gekomen. Duidelijk werd dat samenwerking, een bundeling van krachten en de komst van bouwlogistieke hubs essentieel zijn om ervoor te zorgen dat Lage Weide ook in de toekomst een (duurzame) Logistieke Hotspot is.  

Gespreksleider Roeland Tameling, projectleider Slimme Mobiliteit bij Parkmanagement Lage Weide, presenteerde vervolgens voorzetten voor mogelijke toekomstscenario’s. Dit leidde tot interessante discussies onder de vastgoedeigenaren. De vragen ‘hoe nu verder?’ en ‘wat zijn de meest relevante ontwikkelingen voor Lage Weide?’ leverde veel reacties op tijdens de drukbezochte meeting. Puntsgewijs een greep uit de reacties: 

  • Tim Beckman, Somerset: “We moeten kansen pakken op het gebied van Smart Logistics in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Utrecht en Lage Weide moeten vooral inzetten op de historische kernwaarde van Utrecht, de unieke centrale locatie voor logistiek. 
  • Alex Ouwens, Stedin: “80% van de energie van de stad Utrecht komt van Lage Weide. Met de plannen voor de toekomst verdubbelt de vraag naar energie de komende 10 jaar. De impact hiervan, ook ruimtelijk, is enorm.” 
  • Sven Waalwijk, WDP: “Utrecht is de komende 20 jaar een groeigemeente. Inventariseer wat de vraag is de komende 20 jaar in de ontwikkeling naar de visie. Wij volgen de markt op dit moment al. 
  • Frank Hazeleger, OMU: “In Utrecht ligt niks braak, elke plek is bezet. Met deze ontwikkelingen voor de toekomst is verandering noodzakelijk, stilstaan is geen optie.” 
  • Astrid Renne, gemeente Utrecht: “Lage Weide moet inzetten op zonering, meerdere deelgebieden in bijvoorbeeld de haven en een bundeling in een deelgebied voor het onderwijs. Op deze manier kan een mix van bedrijvigheid ook in de toekomst gegarandeerd worden. 
  • Peter van Heezik, CvHeezik: “Keuzes maken als bedrijventerrein is belangrijk en geeft de mogelijkheid tot een mix van bedrijven op Lage Weide. Daarvoor moet er meer in netwerkfuncties gedacht worden en multimodaal transport moet landelijk geregeld worden.” 
  • Henk Stamhuis, Stamhuis B.V.:  Duurzaamheid moeten we als bedrijventerrein gezamenlijk oppakken. Samen kunnen we hierin nog meer stappen zetten.” 


Mogelijke toekomstscenario’s voor Lage Weide uit de presentatie van Roeland Tameling

Concluderend leverde de online meeting nieuwe inzichten op voor het ontwikkelen van een visie voor Lage Weide: Logistieke of andere Hotspot in 2040? Lage Weide is en blijft een specifiek bedrijventerrein en zal de focus moeten verleggen naar duurzaam en gezond: slimme netwerken, logistieke ontkoppelpunten en intelligente transportsystemen met de nadruk op efficiency en leefbaarheid. De nabije toekomst zal uitwijzen hoe zich dit in een concrete visie zal vertalen.  

Klik hier voor de gebruikte presentatie in de online meeting van Daan van Haarlem en hier voor de presentatie van Roeland TamelingDe deelnemerslijst is hier te downloaden.

De bijeenkomst was een belangrijk onderdeel van daanpak “Visie Lage Weide ‘Logistieke Hotspot 2040?’. Deze bestaat in totaal uit drie onderdelen: 

  • Deel 1: Kennis verzamelen 
  • Deel 2: Scenario’s ontwikkelen 
  • Deel 3: Visie vaststellen 


Hiermee zijn delen 1 en 2 af
gerond, de komende maanden wordt deel 3 uitgewerkt. Het is de bedoeling om in het najaar de resultaten hiervan te presenteren. Kortom: wordt vervolgd!