Collectief inkopen

We hebben in de afgelopen periode een enquête en bijeenkomst voorbereid voor inkopers op Lage Weide om te bezien aan welke vormen van collectief inkopen behoefte is. Welke producten en diensten zouden we mee moeten beginnen? Vul het korte vragenformulier op www.kostenbesparinglageweide.nl. De enquête loopt nog enkele dagen en op 26 september gaan we met de uitkomsten van deze enquête aan de slag. Aanmelden kan via samengeldbesparen.eventbrite.nl. Het idee is om met de twee kansrijkste onderwerpen aan de slag te gaan met een groepje van 2 of 3 inkopers. Parkmanagement Lage Weide vervult hierbij de rol van secretariaat.