Brief voor raadinformatiebijeenkomst 2 juni ‘Utrecht Circulair 2020-2023’

Op dinsdag 2 juni aanstaande vindt een digitale raadsinformatiebijeenkomst plaats van de gemeente Utrecht, met als thema ‘Utrecht Circulair 2020-2023’. Door middel van deze brief hebben wij onze inbreng geleverd voor deze vergadering.

Wij hebben waardering voor de circulaire ambities van de gemeente en zien hierin mooie kansen voor Lage Weide, omdat de plannen aansluiten bij de ontwikkelingen die we op het bedrijventerrein door (gaan) maken. Zo zijn wij bezig met de ontwikkeling van een logistieke hotspot op Lage Weide, de Bouwhub XL. Daarnaast werken wij graag mee aan het ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s waarbij leerlingen van het MBO Utrecht direct kunnen stagelopen bij de betreffende bedrijven om circulaire economie in de praktijk te brengen.

We hebben de raad specifiek gevraagd om hun voornemens te vertalen in concrete, stimulerende aanbestedings- en andere regels voor een langere termijn, en of zij in staat en bereid zijn de financiële consequenties hiervan te aanvaarden.