Bijeenkomsten voor externe relaties

Op 21 maart, daags na de Provinciale Staten verkiezingen was er een geslaagde bijeenkomst met bedrijven van Lage Weide. Onder leiding van Hein Albeda werd de wens helder om de samenwerking met de provincie op te zoeken.
Op de agenda staan de onderwerpen bereikbaarheid, milieu, waterstof en het aanpakken van verpauperde panden. Inmiddels hebben alle partijen een brief en presentatie gehad als input bij de coalitieonderhandelingen. De eerste fracties hebben al contact opgenomen voor een afspraak.

Werkbezoeken
Josien van Breda heeft kennismakingsgesprekken gehad met vrijwel alle fractie van de gemeenteraad Utrecht. Voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen heeft de lijsttrekker en fractievoorzitter een werkbezoek gebracht aan Lage Weide, zij waren bijzonder geïnteresseerd in Lage Weide als hub voor de stad. Een bezoek aan CityHub, een bedrijf dat gespecialiseerd is zakelijke opslag van goederen en emissievrije slimme distributie van en naar de stad. Dankzij bemiddeling door Parkmanagement komt op 12 september een delegatie van het Ministerie van EZ naar het bedrijf IWell dat is gehuisvest in de Energy Solutions Incubator in het Eneco gebouw aan de Atoomweg.