Bijeenkomst P&O Netwerk

Op 19 januari was de eerste bijeenkomst van het P&O Netwerk van 2021. Het was een energieke start van het nieuwe jaar! Vera Lim van De Stiho Groep vertelde een inspirerend verhaal over de switch die Stiho heeft gemaakt van performance management naar performance development zie bijlage. Gezien de vele vragen en de vervolgafspraken die ter plekke werden gemaakt, hebben jullie veel gehad aan deze best practise. We gaan een workshop organiseren over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Spreker en datum moeten nog worden vastgelegd. 

Jullie horen zo snel mogelijk meer! 

De volgende P&O bijeenkomst is op 13 april 2021 van 9:00-10:30.