Ambtelijk werkbezoek Provincie Utrecht

Vrijdag 25 juni kreeg Parkmanagement Lage Weide een delegatie van de Provincie Utrecht over de vloer om bij te praten over de activiteiten op Lage Weide en de manieren waarop de Provincie dit kan ondersteunen, met als thema: ‘circulaire economie & onderwijs-arbeidsmarkt’.

Van de partij waren Mariëlle Wieman, Ellen van Wijk en Roeland Tameling die namens de parkmanagement organisatie de volgende mensen ontvingen vanuit het Team Economie (www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/economie):

 
Tijdens het werkbezoek is afgesproken, dat met de verschillende individuele ambtenaren vervolgoverleg wordt gepland over specifieke projecten en activiteiten van Parkmanagement Lage Weide.
 
Het was fijn dat zodra het weer enigszins kon de Provincie geïnteresseerd was om ‘in het echt’ langs te komen en samen in te zoomen op wat het recente nieuwe beleid qua Human Capital Agenda en Circulaire economie voor aanknopingspunten kan bieden voor innovatieve groei van Lage Weide.