Afstemming werkzaamheden in de straat

Naar aanleiding van vragen van ondernemers over werkzaamheden op Lage Weide heeft de Gemeente Utrecht voor ons een en ander op een rij gezet.

Rioleringswerkzaamheden

Het riool is in de Sterrenbaan door de gemeente gerelined. Hiervoor is de straat mogelijk alleen ter plaatse van een rioolput om de zogenaamde kous in te brengen, opengebroken. Verder zijn er door of namens de gemeente geen rioolwerkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden nutsbedrijven

De Gemeente stemt de werkzaamheden van de nutsbedrijven zo goed mogelijk af. Als bij nieuwbouw de nutsbedrijven aan de slag moeten proberen ze deze werkzaamheden zo goed mogelijk achter elkaar plaats te laten vinden. Soms wordt getracht door werk met werk te maken deze op elkaar af te stemmen en te combineren. Dat dat niet altijd lukt mag duidelijk zijn.

Vervanging wegdek

Het vervangen van het wegdek vindt zo snel mogelijk plaats bij verzakkingen.

Telecommunicatie

De Gemeente is verplicht conform de Telecommunicatie wet om de klantaanvraag van de telecombedrijven van een instemmingsbesluit te voorzien. Het enige wat de Gemeente kan doen is het voorschrijven van aanvullende voorschriften/voorwaarden op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Herstraatwerkzaamheden

De stratenmakers zijn bij de Sterrebaan inmiddels ± een week of 6 bezig. Dat er door nuts- of telecombedrijven nadien door het nieuwe werk gaan is volgens ons contactpersoon bij de Gemeente Utrecht niet tegen te houden: “dat kunnen we alleen coördineren als deze aansluitingen bekend zijn. Voorts proberen wij de overlast tot een minimum te beperken, dat er overlast is is inherent aan de werkzaamheden.”

 

Heeft u vragen of opmerkingen over wegwerkzaamheden? Geef het door via roelandtameling@lageweide.nl of bel Roeland Tameling via 06-17453490!

 

Afbeelding van EsbenS via Pixabay.