5 tips om acquisitiefraude te voorkomen

Ondernemers blijven onverminderd doelwit van acquisitiefraude, ook wel advertentiefraude genoemd. Bij deze vorm van fraude benaderen malafide advertentiebureaus ondernemers voor het plaatsen van advertenties. Het gaat veelal om vermeldingen op websites of advertenties in tijdschriften of bedrijfsgidsen. Je wordt telefonisch benaderd of krijgt een nepfactuur. Is dit te voorkomen en wat moet je doen als je al misleid bent?

Fraudeurs gaan zo te werk dat je ongemerkt en tegen je wil akkoord gaat met een nieuw af te sluiten contract. Een handtekening onder bijvoorbeeld een overzicht van te controleren adresgegevens blijkt een ondertekening van zo’n overeenkomst te zijn. Ook komt het voor dat je er via een opname van een telefoongesprek wordt ingeluisd.

Agressieve verkoopmethoden
Acquisitiefraudeurs maken gebruik van agressieve verkoopmethoden. De volgende situaties komen vaak voor:
-De acquisitiefraudeur geeft aan dat er al sprake is van een zakelijke relatie. Je hoeft ‘slechts’ de bedrijfsgegevens te controleren in een fax of e-mail en deze te bevestigen.
-De fraudeur vraagt of er tegen betaling interesse is in verlenging van de gratis vermelding op de website van het advertentiebureau. Zo niet, ‘onderteken dan snel’ de fax.
-Je kunt een ‘goededoelengids’ sponsoren voor een eenmalig laag tarief.

Tegenprestatie
Juridisch gezien is er pas sprake van fraude wanneer de tegenprestatie niet of nauwelijks wordt geleverd. Vaak voldoet de tegenprestatie niet aan je verwachting, maar klopt deze wel feitelijk zoals in het contract staat omschreven. Het is heel lastig om de bewijslast hiervoor op tafel te leggen.

5 tips om je te wapenen
1. Ga niet zomaar akkoord
Ga tijdens een eerste ‘verkoopgesprek’ nooit akkoord met wat voor een aanbieding of opzegging dan ook. Doe nooit mondelinge toezeggingen en laat alles schriftelijk bevestigen.
2. Let op wat en waarvoor je tekent
Onderteken en retourneer nooit zomaar een fax, e-mail of poststuk. Wees ook alert als je wordt gevraagd per e-mail je gegevens te bevestigen. Er kan in de kleine lettertjes staan dat je een contract aangaat.
3. Teken niet zonder schriftelijke bevestiging
Teken nooit voor een advertentieplaatsing als de verkoper je geen schriftelijke bevestiging wil geven van oplage, verspreidingsgebied en controleerbare doelgroep. Kijk ook of er bedenk-, retour- of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.
4. Controleer de verkopende partij
Controleer na het eerste telefonische contact of de verkopende partij (het advertentiebureau) wel bestaat. Zoek het bedrijf op in het Handelsregister. Kijk op internet wat de reputatie is van dit bedrijf, bestaan er wel of juist geen klachten over?
5. Wees alert op nepfacturen
Wees alert op een nepfactuur, ook wel spookfactuur genoemd. Ga in je administratie na of je eerder contact hebt gehad met de partij waarvan de factuur afkomstig is en bekijk een factuur altijd goed, ook de kleine lettertjes.

Toch misleid, wat doe je?
Ben je onverhoopt toch ingegaan op een valse aanbieding en ontvang je hiervan een factuur?
-Betaal deze niet en laat de aanbieder schriftelijk (aangetekend) weten waarom je niet betaalt.
-Lees de algemene voorwaarden goed door. Soms is het mogelijk om binnen enkele dagen de overeenkomst alsnog te annuleren.
-Misschien is het mogelijk de overeenkomst te laten vernietigen op grond van bedrog en/of dwaling. De overeenkomst kan ontbonden worden op grond van wanprestatie.
-Wees niet geïntimideerd door dreigementen van incassobureaus, meestal werken deze samen met de malafide advertentiebureaus.
-Het advertentiebureau kan naar de rechter stappen. Rechters oordelen heel verschillend in dit soort zaken. Het is van groot belang dat je een goed schriftelijk verweer hebt gevoerd en een actieve houding hebt aangenomen in de zaak.

Melden en aangifte doen
Acquisitiefraude is strafbaar. Maak er melding van bij de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie.

Wil je meer weten over de maatregelen die je kunt nemen en het herkennen van bedrijfsfraudeurs en internetcriminelen? Lees alles over fraude.