18 september Provinciale Staten discussie over Lage Weide

Op donderdag 18 september staat Lage Weide op de agenda van de Commissie Bestuur, Economie en Middelen van de Provinciale Staten. In een brief schrijven Gedeputeerde Staten dat de provincie de ontwikkelingen van Werkstichting Parkmanagement Lage Weide met grote belangstelling volgt en samen met gemeente Utrecht en Stichtse Vecht en Parkmanagement Lage Weide en ondernemers Lage Weide in gesprek zal gaan om te bekijken waar de Provincie kan ondersteunen bij vervolgstappen gerelateerd aan de ambities in het coalitieakkoord. Mogelijk raakt dit ook andere beleidsvelden dan alleen Onderwijs-Arbeidsmarkt. Voor VVD en GroenLinks was deze toezegging nog niet genoeg. Beide partijen gaan aanvullende vragen stellen.

De VVD heeft in gesprekken met ondernemers gemerkt dat bereikbaarheid een knelpunt is voor de verdere ontwikkeling van Lage Weide. Het gaat daarbij volgens de VVD om verschillende knelpunten:

de dosering van de Leidsche Rijn tunnel die voor bedrijven niet alleen hogere transportkosten betekent door verloren arbeidsuren maar ook werknemers kost, de fietsbereikbaarheid en de OV-bereikbaarheid. De VVD wil weten wat GS kan en wil doen om deze problemen te helpen op te lossen. Oplossen van die knelpunten zou de ontwikkeling van het gebied, de samenwerking met het onderwijs en energiezuinig en emissievrij transport een boost geven.

Groenlinks gaat graag in gesprek met GS over hoe we een duurzame ontwikkeling van Lage weide kunnen stimuleren. Daarnaast hoort Groenlinks graag van Gedeputeerde hoe GS aankijkt tegen een mogelijk provinciaal waterstofbeleid.

Meer lezen: www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/informatieve-commissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2019/18-september/20:00

Provinciehuis Utrecht