Imago Lage Weide: van een 5,9 in 2018 naar een 6,5 in 2019

Parkmanagement Lage Weide heeft onder 200 relaties een vragenlijst over het imago van het bedrijventerrein en de werkstichting verspreid. 10% van hen heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

De belangrijkste uitkomsten:

 • Het imago van bedrijventerrein Lage Weide in 2019 wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,45.
 • Het imago van bedrijventerrein Lage Weide in 2018 werd gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 5,85
  • Het imago is daarmee met 0,6 punten verbeterd tussen 2018 en 2019
 • De stelling “Lage Weide draagt bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht” wordt op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld met een 6,5 onderschreven
 • De stelling “Lage Weide is dé MBO Campus van Utrecht” wordt op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld met een 6,9 onderschreven
 • 3 meest opvallende opmerkingen van de respondenten:
  • Uitstraling/imago is voor mij afgelopen jaar niet heel erg veranderd, maar vergeleken met 5 jaar terug zeker wel (in positieve zin).
  • Ik hoop dat het er in de toekomst mooier uit gaat zien.
  • mis het aspect duurzaamheid in het verhaal
 • De kwaliteit van het geleverde werk van de werkstichting Parkmanagement Lage Weide kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,15