Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)?
Dan geldt vanaf 1 juli 2019 waarschijnlijk voor u de Informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt het in?
Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Dit kan via een eLoket van RVO dat binnenkort open wordt gesteld. Het betreft energiebesparende maatregelen staan op de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Uitzonderingen
Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiƫntie (MJA3) zijn vrijgesteld.

ECUB helpt u voorbereiden
Met de Energieplanner van onze partner EnergiePartners kunt u wanneer al uw energiegegevens zijn ingevoerd met een simpele handeling een rapportage maken die geschikt is voor het bevoegd gezag.
Maak nu een afspraak om meer te horen over de Energieplanner door een mail te sturen naar info@ecub.nl.

Direct meer weten?
Op de site van RVO staat een introductiefilmpje over de Informatieplicht energiebesparing.