Als werkgever heeft u een zorg­plicht. Maar ook met het oog op duurzame in­zet­baar­heid en be­drijfs­con­ti­nuïteit is het be­lang­rijk om uitval van werk­ne­mers als gevolg van het werk te voorkomen. Nu u on­ge­twij­feld bezig bent met aan­pas­sin­gen in uw or­ga­ni­sa­tie in verband met de co­ro­na-maat­re­ge­len, biedt dat een uit­ge­le­zen kans om ook andere punten direct mee te nemen.

 

medprevent RI&E

Laat daarom juist nu een Risico In­ven­ta­ri­sa­tie & Evaluatie (RI&E) opstellen en krijg 10% col­lec­ti­vi­teits­kor­ting dankzij Park­ma­na­ge­ment Lage Weide.

Neem contact op met Med­pre­vent via 0513-466217 of mail naar info@​medprevent.​nl
Geef aan dat u gevestigd bent op Lage Weide.
Meer in­for­ma­tie over de RI&E: www.​medprevent.​nl/​rie