Mededeling directiewissel

Per 1 mei 2021 stopt Josien van Breda als directeur-bestuurder bij Parkmanagement Lage Weide. Aan dit besluit liggen zowel persoonlijke drijfveren als inhoudelijke afwegingen van Parkmanagement Lage Weide ten grondslag.

De Raad van Commissarissen is Josien erkentelijk voor de enorme betrokkenheid en energie waarmee zij vanaf december 2018 onder de naam ‘Parkmanagement Lage Weide’ een robuuste organisatie heeft neergezet, die collectieve projecten uitvoert voor Industriegebied Lage Weide, in het bijzonder ter bevordering van Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid en Community. Parkmanagement Lage Weide is nu een stabiele, zelfstandige en financieel gezonde organisatie, daarin erkend door de stad Utrecht en de regio. Een meerjarige koers is bepaald en legt een degelijk  fundament voor de toekomst. Een toekomst die we met veel vertrouwen tegemoet zien.

In goed overleg zijn de Raad van Commissarissen en Josien gekomen tot de einddatum, zodat er tijd en ruimte is voor een goede directiewissel en de bestuurlijke continuïteit van Parkmanagement Lage Weide gewaarborgd blijft. Voordat Josien vertrekt zal er gelegenheid zijn om op een passende wijze afscheid van haar te nemen.

Namens de Raad van Commissarissen,

Margreet Rookmaker

(voorzitter RvC)