Motie veilig geparkeerd staat netjes aangenomen

Op initiatief van BVNL hebben Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen om in overleg met ILW en de sector met een plan te komen voor een beveiligde (lang)parkeervoorzieningen met de benodigde voorzieningen voor chauffeurs in de regio Utrecht.

Lees hier de aangenomen motie: BVNLmotie006 parkeren trucks

 

Een andere motie, die BVNL had ingediend naar aanleiding van een werkbezoek aan Lage Weide, is vooralsnog afgewezen, maar hierover zijn vervolgvragen gesteld. Deze motie ging over de ‘bouwstop’ op Lage Weide met als titel “Intensiveren kan je leren”.

download de verworpen motie: BVNLmotie005 intensiveren kan je leren

en lees de vervolgvragen: BVNLvragen12 intensiveren bebouwing bedrijventerreinen

Op LinkedIn deed René Dercksen van BVNL verslag van zijn werkbezoek aan ons bedrijventerrein.