vacature: Boegbeeld ‘Schoon Goederenvervoer over Water’

 • Periode: Van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 met een optie tot verlenging van 12 x 1 maand, met een maximale inhuurperiode van 24 maanden
 • Belasting: 20 uur per week gemiddeld
 • Tarief: Maximaal € 125,- incl. reiskosten, excl. BTW

 

Korte beschrijving

Goederen in de provincie Utrecht willen we veel meer via het water vervoeren. Dit moet het drukke wegennet ontlasten en bovenal de lucht schoner maken.

De provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de gemeente Nieuwegein, de gemeente Stichtse vecht, Rijkwaterstaat en Werkstichting Lage Weide hebben de ambitie om de bekendheid, acceptatie en groei van goederenvervoer over water (en afname van uitstoot) een boost te geven. Om invulling te geven aan deze ambitie wordt op 21 juni 2023 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Onderdeel van de samenwerking is de oprichting van een programmabureau dat verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Doel van het programmabureau is om het aandeel goederen dat over water emissieloos vervoerd wordt te vergroten. Dit doen we door schoon, duurzaam en efficiënt goederenvervoer over water te stimuleren en te faciliteren tussen marktpartijen en overheden. Daarmee verbeteren we de leefbaarheid en bereikbaarheid van en tussen de steden in de provincie Utrecht, en verkleinen we de negatieve impact van goederenvervoer over de weg op de omgeving. We spelen daarmee in op de komst van de emissievrije zones en de voertuigbeperkingen in historische (kwetsbare) steden. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de binnenvaart en havens. Schoon, duurzaam en efficiënt goederenvervoer over water gaat niet vanzelf. Daarom willen we het borgen in beleid van zowel marktpartijen als overheden. Daarmee wordt het ‘varen waar het kan, rijden als het moet’.

Het Programmabureau valt in een organisatiestructuur met een stuurgroep en een kernteam. Daarnaast werkt het Programmabureau samen met inhoudelijke commissies.
Werkstichting Lage Weide heeft de rol van Penvoerder van het Programmabureau en is hiermee verantwoordelijk voor de alle financiële afwikkelingen binnen de samenwerking.

Om het programmabureau verder vorm te geven en in te richten zoeken we een eindverantwoordelijke functionaris van het Programmabureau. Dit is het boegbeeld van de samenwerking en hiermee een onafhankelijke verbinder. Deze persoon is tevens degene die de aansluiting met de marktpartijen borgt. Je werkt op basis van een werkplan.

Dit is je werk

 • Uitvoering geven aan specifieke taken zoals opgenomen in het werkplan. Bijvoorbeeld ondersteuning bij uitvoering projecten.
 • Coördinatie, monitoring en bijstellen van het werkplan
 • Bewaken voortgang van gezamenlijke doelen onder regie van het kernteam
 • Structurele financiering organiseren voor de periode na afloop van de samenwerkingsovereenkomst
 • Netwerk onderhouden en vergroten van diverse stakeholders (overheden, marktpartijen en kennisinstellingen)
 • Samen met kennisinstellingen een onderzoeksprogramma opzetten en daarmee de voortgang inzichtelijk maken.
 • Het gezicht (boegbeeld) en eerste aanspreekpunt van de samenwerking en voor samenwerkende partners zijn
 • Secretaris van de stuurgroep
 • Voorzitter van het kernteam

 

Dit breng je mee

 • Je bent een strategische verbinder en werkt samen; je kan partijen bij elkaar brengen die met elkaar concurreren of tegengestelde doelen/belangen hebben.
 • Je bent een ‘denker én een doener’; je kan kansen vertalen naar concrete producten en processen en deze grotendeels zelfstandig uitwerken en opleveren.
 • Je hebt kennis van veranderingen in het systeem en netwerk van watergebonden logistiek naar verschillende type hubs en hogere bundelingsgraad,
 • Je hebt kennis en ervaring met beleid en/of projecten in een stedelijke omgeving met veel interne en externe stakeholders,
 • Je bent proactief, kan zelfstandig werken en kan snel schakelen
 • Je bent onafhankelijk op dit onderwerp, m.a.w. je hebt geen persoonlijke belangen op enigerlei wijze bij goederenvervoer over water
 • Je hebt een aantoonbaar netwerk in de Provincie Utrecht gericht op Goederenvervoer over water (zowel met overheden, marktpartijen en andere relevante stakeholders)
 • Je bent bekend met bestuurlijke processen; je hebt bestuurlijke sensitiviteit en weet welke onderwerpen gevoelig (kunnen) liggen
 • Je hebt affiniteit met communicatie en marketing; je weet hoe je partijen kan motiveren en aanspreken

 

Solliciteren

Spreekt dit je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met Roeland Tameling, via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490.

Solliciteren kan voor 10 juni 2023 door het via e-mail sturen van een motivatiebrief en cv