We gaan voor 5000 auto’s uit de spits bij Lage Weide

Lage Weide speelt een cruciale rol in de bevoorrading van de regio en ver daarbuiten, met onze grote distributiecentra en maakindustrie. Waar een groot deel van Nederland tijdens de coronacrisis stilviel en thuis ging werken, bleef het op Lage Weide druk: dubbele diensten en extra personeel waren nodig om alle bestellingen bij mensen thuis te krijgen. Nu gaan we de bereikbaarheid van ons gebied verbeteren.

Want nu ook de rest van Nederland weer open is, kunnen de files niet uitblijven. De ondernemers op Lage Weide, waar 25.000 mensen werken, hebben daarom besloten om 20% van hun woon-werkverkeer uit de spits te halen. Samen met onze buren van bedrijventerreinen Haarrijn en de Wetering gaan we 5000 auto’s van de weg halen. Vanwege de aard van de bedrijven is thuiswerken lang niet altijd mogelijk. We willen ons doel daarom vooral bereiken door medewerkers te stimuleren om op de fiets te komen. Het doel moet in 2025 bereikt zijn.

Op Lage Weide wordt veel in ploegendiensten gewerkt, met vaste start- en eindtijden. Op een minder druk tijdstip reizen is dan niet mogelijk. En thuiswerken ook maar voor een beperkt aantal medewerkers. Voor 13.000 medewerkers ligt de woon-werkafstand echter onder de 7,5 km. Fietsen is dus wel een oplossing. Om er meteen 5000 te laten fietsen is zeer ambitieus, mede omdat de fietsinfrastructuur niet optimaal is, maar volgens ons is het een mission possible waar we ons hard voor gaan maken. Om mensen op de fiets te krijgen worden allerlei activiteiten georganiseerd, maar ook delen van parkeerplaatsen afgestoten.

Hiermee hopen we drie vliegen in een klap te slaan: de aantrekkelijkheid van ons terreinen als logistieke hotspot Utrecht gaat omhoog als de bereikbaarheid verbetert, we leveren een forse bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in de regio en we verhogen de vitaliteit van onze medewerkers.

We zijn Goedopweg in de regio Utrecht

In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In de Gebiedsaanpak Lage Weide/De Wetering-Haarrijn werkt Goedopweg samen met Parkmanagement Lage Weide en de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn.

5.000 auto’s minder op Lage Weide