Verslag P&O Netwerkbijeenkomst: Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Dinsdagochtend 24 mei jl. organiseerde Parkmanagement Lage Weide een P&O Netwerkbijeenkomst over het thema ‘Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk’. De zaal zat vol met enthousiaste en leergierige P&O’ers. Na een voorstelronde werd de aftrap gedaan door de al even enthousiaste Erwin Klappe, schrijver van het ‘Handboek Werkgeluk’ en de eerste Chief Happiness Officer. Erwin is, volgens zijn eigen woorden, al 12 jaar ‘bezeten’ van het onderwerp werkgeluk. De heel persoonlijke reden die hieraan ten grondslag lag, maakte indruk op de aanwezigen.

Op zijn vraag “waar ligt de pijn in jullie organisatie” reageerden sommigen met ‘te hoog ziekteverzuim’ en ‘ongewenst verloop’. Werkgeluk kan een oplossing bieden voor deze problemen! Mensen die gelukkig zijn in hun werk hebben geen reden om te vertrekken. Ook fungeren zij als een positief uithangbord voor de werving van nieuw personeel. Volgens het model van professor Arnold Bakker is 7% van de Nederlanders ongelukkig in hun werk, 12% is bevlogen en voelt zich juist gelukkig, en een grote groep zit daar ergens tussenin. Doorgaans gaat de meeste aandacht uit naar de groep die zich niet gelukkig voelt. Erwin pleit ervoor om de focus te verleggen naar de groep die enthousiast en happy is, en te kijken hoe je werknemers kunt laten oversteken van ‘gedoe naar geluk’. Plezier, voldoening en zingeving zijn 3 belangrijke factoren voor werkgeluk. Autonomie, verbinding en competentie zijn de basisbehoeften die iedere medewerker heeft. Erwin adviseert bedrijven om kleinschalig te beginnen met werknemers die de oversteek willen maken!

Na een korte netwerkpauze gaf Kim Kulderij, Project adviseur bij STAN Partners, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden een presentatie over duurzame inzetbaarheid. Zij gaf in het kort aan wat duurzame inzetbaarheid is (iemand moet immers tot zijn pensioen duurzaam inzetbaar zijn) en benoemde ‘cultuur, zingeving, stijl van leiding geven’. Maar ook ‘welzijn zowel fysiek als mentaal’. ‘Financiële gezondheid’ behoort daar ook toe en wordt een steeds belangrijker thema! Kim adviseerde de aanwezigen om daar alert op te zijn, ook al is het een lastig onderwerp. Last but not least benoemde zij ook goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het werkgeluk van de medewerkers, maar heeft wel als taak om een sfeer te creëren waarbinnen deze onderwerpen bespreekbaar zijn.

Bob van den Berg, organisator van deze bijeenkomst en Projectmanager Arbeidsmarkt bij Parkmanagement Lage Weide sloot af met het advies om als werkgevers met elkaar in gesprek te gaan. Het is zijn ambitie om de werkgevers op Lage Weide met elkaar in verbinding te brengen! Stuur hem gerust een mail met ideeën die je hebt of verbindingen die je nodig hebt op het terrein of met stakeholders zoals bijvoorbeeld de gemeente buiten het terrein. Op 1 september is de eerstvolgende P&O Matchtafel Lage Weide en op 23 november vindt de volgende P&O bijeenkomst plaats. Meld je nu al vast aan via bobvandenberg@lageweide.nl