Kwartiermaker arbeidsmarkt aan de slag

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat werken en leren belangrijke onderwerpen zijn waarvoor Parkmanagement Lage Weide zich inzet om het vestigingsklimaat voor bedrijven op Lage Weide te verbeteren. Om dat extra kracht bij te zetten is per 1 januari Ellen van Wijk gestart als Kwartiermaker Arbeidsmarkt. Zij zal op basis van de behoefte van bedrijven helpen bij het opstarten van projecten. U kunt denken aan verkleinen van de kloof met het onderwijs, stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling, slim organiseren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Ellen van Wijk via

ellenvanwijk@lageweide.nl en;

06 23383520

Ellen van Wijk